ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Thứ năm 19/10/2023 08:37:14 Các cuộc vận động, phong trào thi đua

Phát huy truyền thống 93 năm Ngày công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023), trong những năm qua Đảng ủy Công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác dân vận, ký kết nhiều chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ và toàn thể quần chúng Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp thống nhất lựa chọn nội dung, phần việc, cách thức, biện pháp và lực lượng phối hợp tham gia hoạt động với Nhân dân tại địa bàn được phân công phụ trách. Kết quả trong 10 tháng đầu năm 2023, đã có 275 chi, đảng bộ với 2.871 đảng viên, cán bộ chiến sĩ cùng với 80.179 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân tham gia.

Phát huy truyền thống 93 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh không ngừng phát triển và trưởng thành, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công tác tham mưu cho cấp ủy, làm tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, công nhân lao động, tôn giáo; phát hiện sớm tình huống, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái”, phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với những kết quả nổi bật trong 10 tháng đầu năm, Đảng uỷ Công an tỉnh và hệ thống dân vận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống tự hào 93 năm qua, nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, ổn định tình hình, tiếp tục tham mưu tốt về công tác dân vận cho cấp ủy, chính quyền góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

T/h: Công Tuyên

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên