Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nơi bài bản, nơi lúng túng

Thứ bảy 16/06/2018 07:30:42 Địa phương

Kế thừa và phát huy những nội dung từ Chỉ thị số 03, đến Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nội dung được nhấn mạnh. Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực ở các cơ quan, đơn vị có nơi thực hiện nghiêm túc, bài bản, nhưng có nơi xây dựng và thực hiện vẫn còn hạn chế.


Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nghiên cứu chuẩn mực đạo đức cán bộ,
chiến sỹ của đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hiện nay, hầu hết các chi bộ, đảng bộ đều đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và ngành dọc. Từ những nội dung mới của Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều chi bộ, đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã coi trọng công tác rà soát, bổ sung, hoặc thay thế những chuẩn mực cho phù hợp với yêu cầu mới của Chỉ thị để ban hành, đồng thời sát với chỉ đạo, phù hợp với thực tiễn.

Đảng bộ Công an tỉnh là đơn vị sớm rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sỹ gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và ngành dọc, Đảng bộ Công an tỉnh xây dựng 4 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chiến sỹ công an Tuyên Quang, trong đó chuẩn mực yêu thương, kính trọng, tin tưởng con người được đặc biệt coi trọng. Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho hay, từ 4 chuẩn mực đạo đức của Đảng bộ, phòng đã cụ thể hóa thành 7 chuẩn mực của cán bộ chiến sỹ trong phòng dựa trên chức năng, nhiệm vụ của phòng, niêm yết công khai tại nơi trang trọng và dễ nhìn thấy. 

Đến năm 2017, Đảng bộ Sở Y tế đã 3 lần sửa đổi, bổ sung tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, năm 2017 Đảng bộ Sở đã bổ sung các nội dung gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, nhất là người đứng đầu; gần gũi và tôn trọng, có trách nhiệm, hết lòng với người bệnh. 

Thầy thuốc ưu tú Phạm Quang Thái, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh cho biết, chi bộ đã tuyên truyền và quán triệt tới 100% cán bộ, công chức trong chi bộ. Định kỳ hàng tháng, trong các kỳ sinh hoạt, chi bộ kiểm điểm, đánh giá và soi chiếu những việc cán bộ, đảng viên đã thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn mực đạo đức Đảng bộ Sở ban hành bám sát với quy định của Đảng, của Nhà nước và quy tắc ứng xử của ngành Y tế nên thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm theo và đánh giá. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn có nơi chưa thực sự coi trọng việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị theo các nội dung của Chỉ thị số 05. Có nơi tuy đã ban hành nhưng còn dài, chưa thực sự dễ nhớ, dễ làm theo và dễ đánh giá. 

Phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) tuy đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức phường, nhưng đến nay vẫn chưa niêm yết công khai, tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, công chức. Tại một số địa điểm vẫn niêm yết công khai chuẩn mực cũ theo Chỉ thị 03. Bà Trần Thị Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuyên Quang cho biết, đây là thực trạng của một số chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tuy  ban hành nhưng chưa phổ biến, quán triệt rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, công chức. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tổ chức cuộc khảo sát về nội dung này để có những tham mưu với cấp ủy chỉ đạo chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế này. 

Đến xã Tứ Quận (Yên Sơn), khi được hỏi về chuẩn mực đạo đức đã được rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành chưa, ông Hà Văn Thị, Bí thư Đảng ủy xã tỏ ra lúng túng và cho biết, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức xã được ban hành từ năm 2013, đến nay chưa bổ sung, ban hành mới. Ông Thị cho hay, đây là hạn chế của Đảng ủy xã. Trong thời gian nhanh nhất, xã sẽ khắc phục, lấy ý kiến của cán bộ, công chức để ban hành chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rà soát, bổ sung những tiêu chuẩn phù hợp với đặc thù của xã. 

Để việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không hình thức hay chiếu lệ thì khi xây dựng, cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị phải coi trọng việc xây dựng ngay từ ban đầu với những tiêu chí chuẩn mực ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm theo, dễ giám sát. Đồng thời, các cấp ủy cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo thực hiện chuẩn mực đối với cấp ủy cấp dưới. Cấp ủy các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, quán triệt các chuẩn mực đã ban hành, tránh tình trạng ban hành xong rồi để đấy, không mang lại hiệu quả. 

Bài, ảnh: Cúc Phương

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC