Đưa kiến thức pháp luật đến khu dân cư

Chủ nhật 01/07/2018 18:47:40 Địa phương

Với đội ngũ cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn khu dân cư, MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện tốt công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân gắn với các hoạt động của Mặt trận như: Tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp thông qua các buổi sinh hoạt Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận... 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư. Gương mẫu, xây dựng, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ông Quan Văn Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Lang (Chiêm Hóa) cho biết: Với đặc thù là xã vùng sâu, vùng xa, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều. Vì vậy ở các khu dân cư, kênh quan trọng để giúp người dân tiếp cận với chủ trương, chính sách, quy định mới của Trung ương, tỉnh và địa phương chính là các nhóm nòng cốt thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động với sự tham gia của trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, khu, công an viên, đại diện các đoàn thể nhân dân cùng những người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng, phát huy tiếng nói của mình để noi gương, hướng dẫn bà con sống và làm việc theo pháp luật; giáo dục con em mình tránh xa tệ nạn, chăm chỉ học tập, lao động. Đồng thời, đội ngũ này cũng là kênh tiếp nhận thông tin để kịp thời tham mưu cho cấp ủy có giải pháp định hướng tình hình tư tưởng nhân dân trên địa bàn, tạo sự thống nhất giữa chính sách pháp luật với thực tiễn cuộc sống.

Bà Triệu Thị Yên, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Chiêm Hóa chia sẻ, với sự phát triển của công nghệ hiện đại như hiện nay, người dân có nhiều cách để tiếp cận, tìm hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước bất cứ khi nào theo nhu cầu. Nhưng được tuyên truyền từ chính các cán bộ Mặt trận thông qua ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, ví dụ điển hình, thuyết phục thì sẽ vận dụng tốt hơn kiến thức pháp luật vào thực tế cuộc sống.

Vì vậy, để công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đồng bộ và đi vào chiều sâu, huyện luôn chú trọng  xây dựng đội ngũ tuyên truyền ở cơ sở đều là những người có uy tín, am hiểu pháp luật, có kỹ năng tuyên truyền và là tấm gương tiêu biểu về chấp hành pháp luật. Đồng thời, đội ngũ các cán bộ MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở chủ động cập nhật thông tin về chính sách pháp luật để phổ biến cho người dân, có thể tuyên truyền trực tiếp tại từng hộ có nhu cầu, gián tiếp thông qua các buổi họp tổ dân hoặc các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn.

Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh toàn dân, tạo được chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân ở cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống tự quản theo pháp luật ở khu dân cư, từng bước hạn chế mọi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng