Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 9

Chủ nhật 16/09/2018 11:40:38 Địa phương

Ngày 14-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 9, cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền cho báo cáo viên các cấp.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; báo cáo viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, các trường chuyên nghiệp trong tỉnh.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên và các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã thông tin về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, điện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Định hướng thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong thời kỳ kỷ nguyên số, thông tin là nguồn lực xã hội, tác động tới xã hội mạnh mẽ và rộng lớn. Công tác tuyên giáo có vai trò quan trọng trong việc thông tin, thúc đẩy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Trong thời gian tới, ngành tuyên giáo các cấp cần tập trung quán triệt sâu sắc, có biện pháp cụ thể thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo đối với ngành tuyên giáo; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; đấu tranh với các thế lực thù địch với trí tuệ và tầm cao văn hóa; quan tâm xây dựng đội ngũ ban tuyên giáo các cấp có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, dũng cảm, có phương pháp hoạt động khoa học, đáp ứng yêu cầu mới.

Đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền về kết quả triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII của Đảng, chú trọng phản ánh những cách làm hay, tốt ở cơ sở tạo sức lan tỏa sâu rộng. Bên cạnh đó, tiếp tục thông tin về công tác dạy và học trong năm học mới, kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, điện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: Thủy Châu

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng