Giới thiệu về Công an tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai 02/09/2019 20:44:08 Địa phương

1. Lịch sử hình thành Công an tỉnh Tuyên Quang

   Cách mạng tháng Tám thành công giành Chính quyền về tay nhân dân, lực lượng CAND Việt Nam ra đời với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền và nhân dân. Đầu tháng 1 năm 1946 tổ chức đầu tiên của Công an Tuyên Quang chính thức được thành lập lấy tên là Ty liêm phóng gồm 11 người, do đồng chí Trần Thiên Tân được Uỷ ban hành chính lâm thời cử làm Trưởng Ty.

   Trải qua thực tiễn quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành qua các giai đoạn lịch sử. Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Công an Tuyên Quang dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đập tan mọi âm mưu đen tối của chủ nghĩa đế quốc, câu kết với bọn phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân còn non trẻ, từng bước khẳng định sự trưởng thành của lực lượng Công an Tuyên Quang.

   Trải qua 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng - Nhà nước và nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Tuyên Quang luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, chiến đấu sẵn sàng đương đầu với kẻ thù có nhiều âm mưu thâm độc, hoạt động tinh vi xảo quyệt. Trong cuộc đấu tranh đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sát sao của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống mưu trí, dũng cảm của cha ông; với ý thức giác ngộ chính trị, tinh thần cách mạng và trách nhiệm cao cả, lực lượng Công an Tuyên Quang đã khắc phục mọi khó khăn để vừa chiến đấu, vừa rèn luyện và học tập đúc rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, chủ động phối hợp hiệp đồng tạo nên sức mạnh to lớn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch và bọn tội phạm.

   Suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lực lượng Công an Tuyên Quang đã phát huy cao độ sức mạnh tình đoàn kết, tương thân tương ái. Trong chiến đấu gian khổ, cán bộ, chiến sỹ Công an Tuyên Quang luôn thể hiện tình cảm yêu thương, đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi nhận khó khăn gian khổ và hy sinh về mình, đã có nhiều tấm gương cao cả, cảm động của cán bộ, chiến sỹ CAND nhường cơm, sẻ áo, chiến đấu, không quản ngại hy sinh gian khổ. Với khẩu hiệu “Vì nhân dân phục vụ”; “Cán bộ, chiến sỹ Công an Tuyên Quang Tích cực - Đổi mới - Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả, vì nhân dân phục vụ” .

   Với những thành tựu to lớn đó, lực lượng Công an Tuyên Quang đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao và ghi nhận, đã có 3 tập thể, 1 cá nhân được Nhà nước tuyên dương phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ

2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Tuyên Quang

2.2. Chức năng, nhiệm vụ

   Do quy định về chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tài liệu mật nên không nêu cụ thể.

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên