Xã Yên Lâm huyện Hàm Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư

Thứ năm 12/12/2019 08:59:25 Địa phương

Những năm gần đây tình hình an ninh trật tự(ANTT) trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên khá phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Dương Văn Mình trong đồng bào dân tộc Mông. Trước thực trạng đó, Cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện và xã đã đề ra Nghị quyết tăng cường đảm bảo ANTT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư; lực lượng Công an bám địa bàn, bám dân, góp phần ổn định tình hình.

Đồng chí Đinh Công Thơ, Chủ tịch UBND huyện và các ngành, đoàn thể huyện Hàm Yên tổ chức đối thoại với người dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (ảnh 1)

Cuộc họp đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện Hàm Yên với người dân xã Yên Lâm diễn ra ngày 24/11/2019 tại nhà văn hóa xã là hoạt động có ý nghĩa nhằm giải tỏa những thắc mắc trong dân và để người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong xã hội, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của đối tượng xấu. Để góp phần đảm bảo bảo ANTT trên địa bàn, Đảng uỷ xã đã giao trách nhiệm cho các chi bộ đảng phát huy vai trò lãnh đạo, đồng thời gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ các thôn trực tiếp chỉ đạo, nắm tình hình và cùng tiểu ban phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý giải quyết các vấn đề về ANTT ngay tại cơ sở. Đảng viên và gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực vận động nhân dân trong thôn tham gia phòng, chống tội phạm, đoàn kết xây dựng thôn, xóm và gia đình văn hoá, xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ an ninh Công an huyện Hàm Yên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào Mông tại xã Yên Lâm (ảnh 2)

 Công an xã Yên Lâm được tăng cường về lực lượng và đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã củng cố, kiện toàn lực lượng công an cơ sở tại thôn, xóm, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong xã hiểu và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn ANTT. Trên cơ sở quy định của pháp luật, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân trong các thôn xây dựng quy ước văn hoá thôn, tổ chức ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phát huy truyền thống văn hóa của từng dân tộc, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền hoạt động trái pháp luật.

Lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm, đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp với Công an huyện điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn xã, tổ chức tuyên truyền, vạch mặt đối tượng xấu, được người dân đồng tỉnh ủng hộ. Ông Lý Văn Máy, dân tộc Mông ở thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm cho biết: Theo ông từ trước đến nay phong tục truyền thống của đồng bào Mông không có thứ đạo Dương Văn Mình, đây là một hoạt động trái pháp luật. Ông Dương Văn Mình đã gây tiếng xấu cho người Mông, ảnh hưởng đến cộng đồng người Mông và gây phức tạp tình hình, khó khăn cho chính quyền các cấp. Bản thân ông và nhiều người Mông khác không chấp nhận hoạt động của tổ chức Dương Văn Mình vì đây là một hoạt động trái pháp luật, không đúng với phong tục, tập quán ngàn đời của người Mông...

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã được phát động, đẩy mạnh đã có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của tội phạm và các hoạt động trái pháp luật, thu hẹp diện ảnh hưởng của tổ chức Dương Văn Mình, để người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

Theo Báo Tuyên Quang

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC