Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người

Thứ tư 19/02/2020 09:44:32 Địa phương

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người.

Công an huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tuyên truyền pháp luật tới đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Hương

Trong năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tội phạm và vi phạm pháp luật được kéo giảm, tình hình trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định. Tuy nhiên, tình hình tội phạm còncó những biểu hiện diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân là do một số người dân, nhất là thanh thiếu niên có lối sống thực dụng, coi thường pháp luật và những giá trị đạo đức, văn hóa ứng xử trong đời sống xã hội; mặt khác, một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, các mô hình Tổ hòa giải nhân dân chưa phát huy hiệu quả trong việc phát hiện, kịp thời giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, như: Văn bản số 839-CV/TU ngày 19/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05/KL-TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số73/KH-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng, trong đó lấy công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa ngay từ gia đình, cơ sở là chính.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hạn chế, loại bỏ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm giết người. Phát huy hiệu quả, vai trò của các mô hình tự quản, Tổ hòa giải ở cơ sở để chủ động nắm tình hình, tiếp nhận và hòa giải những mâu thẫn phát sinh trong nhân dân ngay từ cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người nhằm nâng cao ý thức người dân cảnh giác, kỹ năng xử lý, ứng phó phù hợp.

Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng, nhóm đối tượng hình sự nguy hiểm, côn đồ, có nguy cơ cao phạm tội nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện đồng bộ các giải pháp không để các đối tượng sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm; kịp thời điều tra làm rõ các vụ án giết người, cố ý gây thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên  Quang tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống với những nội dung, hình thức phong phú. Duy trì, nâng cao các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tội phạm; xây dựng, đăng, phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm giết người và biện pháp phòng ngừa, để người dân nhận thức và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Sở Tư pháp thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể; có giải pháp nhằm nângcao hiệu quả năng lực hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý, các Tổ hòa giải để tư vấn, hòa giải kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác giáo dục trong nhà trường về pháp luật, đạo đức gia đình, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhằm định hướng cho học sinh, sinh viên hình thành nhân cách đúng đắn, lên án mạnh mẽ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền,vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân đối với gia đình và xã hội. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy vai trò của các Tổ hòa giải nhân dân ở cơ sở trong việc phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, triệt để những mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, xã hội của người dân ngay từ sớm.

PV

Theo tuyenquang.gov.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC