Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng chuyên trách

Thứ hai 27/04/2020 07:35:13 Địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch Thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân” trên địa bàn tỉnh nhằm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và bản lĩnh chính trị cho 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy của lực lượng Công an nhân dân, Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh. Tích cực bám tuyến, địa bàn, triển khai các nghiệp vụ, tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thứcvới nội dung phù hợp từng địa bàn, từng đối tượng. Hằng năm, 100% các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ chuyên dụng được nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy. Hằng năm, 100% các vụ án ma túy được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội; 99% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiệnphù hợp.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung và biện pháp hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp công cụ chuyên dụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy; Rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp các phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ; Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật  vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và giám định chất ma túy, công tác phòng, chống và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm cập nhật, lưu trữ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chuyên trách; Hỗ trợ kinh phí điều tra, truy tố, xét xử đối với những vụ án ma túy rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; những vụ án xảy ra tại những địa bàn khó khăn; những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa bàn khác tỉnh.

Bên cạnh đó, nâng cao trình độ chuyên môn cho các lực lượng chuyên trách thực hiện công tác phòng, chống ma túy; năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, năng lực xét xử của Tòa án nhân dân trong giải quyết các vụ án hình sự về ma túy và quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính với những vi phạm liên quan đến ma túy; Nâng  cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống  ma  túy, cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử các cấp theo hướng chuyên môn hóa; rà soát biên chế, bố trí cán bộ đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đảm bảo đủ năng lực hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao; Nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; năng lực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy.

Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, vận động quần chúng và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy; thường xuyên nghiên cứu, cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, đối tượng; nhân rộngcác mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở. Hằng năm, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứclàm công tác tuyên truyền.Tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị, lực lượng trong công tác phòng,chống ma túy, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa các lực lượng, các ngành. Trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy, cần tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để thu thập, củng cố chứngcứ, thống nhất quan điểm giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân vàTòa án nhân dân. Lựa chọn những vụ án điểm về ma túy để đưa ra xét xử phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm. Thông qua công tác xét xử phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội, những bất cập, những vấn đề chưa hoàn thiện của các văn bản quy phạmpháp luật nhằm kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện theo từng giai đoạn; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Dự án; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Chủ động triển khai các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy (tháng hành động phòng, chống ma túy); điều tra mở rộng, bóc gỡ các đường dây ma túy lớn, liên tỉnh trung chuyển qua địa bàn tỉnh; các tụ điểm mua bán nhỏ lẻ và tổ chức, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy ở xã, phường, thị trấn, không để xuất hiện các “điểm nóng” về ma túy. Bố trí lực lượng phù hợp, kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị cần thiết, đặc biệt là các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy.

Các sở, ban, ngành (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung kế hoạch này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Công an tỉnh thực hiện phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu. Hướng dẫn việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm nội dung kế hoạch này; chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức điều tra triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quản lý.

UBND tỉnh cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, bố trí đủ số lượng cán bộ trực thuộc cử đi đào tạo, bồi dưỡng năng lực, nâng  cao trình độ; nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực thực hành quyền công tố, xét xử các vụ án về ma túy.

PV

Theo tuyenquang.gov.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên