Công an huyện Na Hang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ sáu 19/06/2020 07:24:02 Địa phương

Phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Na Hang đang thi đua thực hiện tốt việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên Công an huyện Na Hang đang nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập công dâng Đảng.

Phong trào thi đua được Công an huyện phát động sát hợp với tính chất đặc điểm của từng tổ đội, từng bộ phận công tác. Nội dung thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công an huyện đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận An ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT. Cán bộ, đảng viên đã thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vạch trần âm mưu, hoạt động và luận điệu của kẻ xấu phá hoại đoàn kết dân tộc. Đồng Chí Phùng Sơn Dương, Trưởng Công an huyện cho biết: Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Na Hang đã phát động đợt thi đua đặc biệt lâph thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong đó từng đội công tác cho đến từng cán bộ, chiến sỹ phải đề ra chương trình công tác cụ thể, chỉ tiêu để thực hiện. Phong trào thi đua gắn chặt với công tác, nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Hiện nay Công an huyện đã và đang triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tại địa phương, tăng cường nắm tình hình, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cao nhất về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện... Lực lượng Công an huyện đã chủ động công tác nắm tình hình, đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Cán bộ Công an huyện Na Hang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Công an huyện tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, những việc cần làm ngay sát hợp thực tế và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Trong công tác điều tra án, thực hiện nghiêm túc phương châm : đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không bắt oan người ngay. Công an huyện đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống ma tuý, nắm vững tình hình, đặc biệt trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2020), Công an huyện đã phát hiện, điều tra, triệt phá các tụ điểm về ma tuý trên địa bàn. Phát động quần chúng nhân dân phát giác, tố giác tội phạm về ma túy, đưa người nghiện đi cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, Công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho chính quyền và Công an xã. Tính đến nay người dân đã giao nộp cho chính quyền và Công an 39 khẩu súng các loại(súng kíp, súng cồn, súng hơi...) Các đội công tác, nhất là nơi thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân đã có chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; chấn chỉnh công tác tiếp dân, đề cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Đổi mới theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh cho nhân dân. Công an huyện đặt hòm thư góp ý, đường dây nóng để nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Na Hang vững tin ra sức thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập công dâng Đảng

Công an tỉnh

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng