TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN

Thứ hai 20/07/2020 07:48:38 Địa phương

Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển sản xuất hàng hóa, các ngành dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch; thu hút đầu tư hạ tầng, giao thông, thương mại, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích tàng trữ trái phép chất ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội có xu hướng trẻ hóa và manh động hơn, gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tuyên truyền vận động bà con Nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm

Nhận thức rõ công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự có vai trò hết sức quan trọng, là một trong những biện pháp công tác cơ bản của lực lượng Công an, là nền tảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Hàm Yên đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển toàn diện. Chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương và địa phương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện gắn với thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, các cuộc vận động, các phong trào khác ở địa phương. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu làm thay đổi nhận thức, ý thức của quần chúng Nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm, động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng thôn, xóm, cơ quan, xí nghiệp, trường học tạo thành thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp tội phạm. Vì vậy, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động được đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.
Trong 6 tháng đầu năm 2020 lực lượng Công an huyện đã phát hiện, xử lý 17 vụ = 20 đối tượng về tội phạm ma túy, phát hiện và xử lý 11 vụ/15 đối tượng phạm tội về kinh tế, tỷ lệ điều tra khám phá đạt tỷ lệ 82,6%. Tiếp nhận xử lý được 629/649 tin báo tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ 96,91%; tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã xây dựng những mô hình hay, sáng tạo như “Liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Đoàn – Hội liên kết đảm bảo an ninh, trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Yên Lâm, “Họ giáo bình yên không có tệ nạn xã hội” tại xã Thành Long... góp phần thực hiện việc hòa giải ngay tại cơ sở, quản lý, giáo dục cảm hóa người vi phạm, đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, đã tạo hiệu ứng tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng trong 06 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chức tuyên truyền 33 buổi với 5.381 lượt người dân tham gia nghe; có 11/17 xã đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”, đạt tỷ lệ 64,7%; chuyển hóa thành công 25% số xã nằm trong diện xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và đang phấn đấu đưa 100% số xã ra khỏi diện.
Bằng những biện pháp, cách làm sáng tạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Hàm Yên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao vai trò làm chủ, tính sáng tạo, sự tự giác của quần chúng Nhân dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
CATQ
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên