Chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy hiệu quả.

Thứ ba 22/09/2020 13:59:05 Địa phương

Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy, với chức năng quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy(PCCC), những năm gần đây Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ về "tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ", UBND tỉnh đã ban hành một số Kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường công tác PCCC, nhờ vậy trên địa bàn toàn tỉnh không sảy ra cháy lớn, số các vụ hỏa hoạn hàng năm đều giảm.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ Công tác PCCC tại Công ty cổ phần Giấy An Hòa.

Chủ động phòng cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát quần chúng nhân dân thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy, xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ từng bước vững mạnh. Căn cứ vào quy định của pháp luật về công tác PCCC, một số địa phương, sở, ban, ngành hàng năm đã có nghị quyết, văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác PCCC. Tất cả các cơ quan, đơn vị, thôn xóm, tổ nhân dân đều có lực lượng PCCC chuyên trách và bán chuyên trách. Phong trào Toàn dân PCCC được phát động, đẩy mạnh và nhân rộng. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra an toàn cháy nổ. Hằng năm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Công an, Quân đội, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Lao động, Y tế...tổ chức tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác kiểm tra được tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm hoặc có nguy cơ xảy ra hoả hoạn cao như: vật liệu nổ, xăng dầu, ga, các chợ, khách sạn, nhà hàng, khu dân cư trung tâm thành phố, thị trấn…

Riêng trong năm 2019 và 9 tháng năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra theo chuyên ngành, chuyên đề được 1.308 lượt cơ sở, lập biên bản kiểm tra, phát hiện và kiến nghị khắc phục một số sơ hở thiếu sót về PCCC. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với cơ sở đã mở 124 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho 12.435 lượt người tham gia; cấp 3.037 chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC; tổ chức cho  2.500 thôn, xóm, tổ dân phố, cơ sở và hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, không tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ .  Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 300 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (ga); 13 cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; 121 khách sạn, nhà nghỉ thuộc diện quản lý an toàn PCCC. Với chức năng, nhiệm vụ được giao Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác an toàn PCCC, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Toàn tỉnh có 18 kho và cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tập trung tuyên truyền và thắt chặt trong công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thường xuyên phối hợp với Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, nhắc nhở cơ sở đề cao cảnh giác, không để xảy ra sự cố hoặc mất vật liệu nổ. Mọi hoạt động đều được giám sát chặt chẽ từ khâu vận chuyển, cất giữ, xuất kho và sử dụng vật liệu nổ. Do làm tốt công tác phòng ngừa nên nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố về vật liệu nổ. Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu hệ thống PCCC cho các công trình xây dựng được các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định, quy trình của Nhà nước. Cảnh sát PCCC Công an tỉnh trong hơn một năm qua đã tiếp nhận và thẩm duyệt 106 công trình và dự án xây dựng; nghiệm thu hệ thống PCCC cho 45 công trình. Quá trình thẩm duyệt đã đề nghị  một số  chủ đầu tư chỉnh sửa những sai sót về an toàn PCCC trong thiết kế, đảm bảo an toàn cao nhất về PCCC trong quá trình sử dụng.  Nhìn chung trên toàn tỉnh các cơ sở đã chấp hành tốt Luật phòng cháy và chữa cháy, lực lượng chữa cháy tại cơ sở được tập huấn nghiệp vụ PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết, đồng thời là hạt nhân trong phong trào “Toàn dân PCCC”.

Sẵn sàng chữa cháy hiệu quả

Với phương châm "Sẵn sàng chữa cháy hiệu quả” cùng với phòng ngừa cháy nổ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã chủ động xây dựng các phương án chữa cháy và phối hợp với cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Đến nay, 100% số cơ sở trong phạm vi quản lý của phòng Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ đã được xây dựng phương án chữa cháy và chiến thuật chữa cháy. Hàng năm bên cạnh công tác kiểm tra an toàn PCCC, công tác phúc tra, bổ sung phương án chữa cháy cũng được đẩy mạnh. Qua đó đã phát hiện nhiều vi phạm, sơ hở về PCCC, đã kiến nghị cơ sở khắc phục kịp thời, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những nguyên nhân và nguy cơ phát sinh cháy nổ. Mỗi năm lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đã phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức thực tập trên 50 phương án chữa cháy, trong đó một số phương án có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng. Hiện nay, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh có tổng số 10 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe thang (có thể chữa cháy nhà cao 10 tầng); duy trì trên 2.500 tổ, đội PCCC cơ sở  với trên 10.000 đội viên.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh hướng dẫn các gia đình hộ dân tộc

Mông tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn sử dụng phương tiện chữa cháy tại cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng cháy chữa cháy còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Công tác quản lý Nhà nước về PCCC đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được với tình hình thực tiễn; nhận thức của lãnh đạo một số ngành, đơn vị, cơ sở địa phương về công tác PCCC chưa đầy đủ, chưa thấy rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; ý thức phòng ngừa hỏa hoạn của một số bộ phận quần chúng nhân dân và cán bộ công nhân viên của một số đơn vị cơ sở, doanh nghiệp, công ty còn chủ quan chưa thực sự coi trọng đúng mức tới công tác PCCC.  Kinh phí dành cho công tác PCCC còn chưa đúng mức, một số cơ sở thiếu các phương tiện PCCC tại chỗ dẫn tới sự thiếu linh hoạt và chủ động trong công tác chữa cháy. Các trụ nước chữa cháy còn thiếu so với yêu cầu thực tế ở đô thị (thành phố và thị trấn).

Để thực hiện tốt hơn Luật PCCC và đảm bảo an toàn cao nhất về cháy nổ, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC trong tình hình mới". Nâng cao vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

 Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường chỉ đạo việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại đơn vị, cơ sở mình quản lý nhằm phát hiện kịp thời các sơ hở thiếu sót để có biện pháp khắc phục. Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng PCCC cơ sở.

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại cơ sở, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục củng cố, xây dựng và nhân rộng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC", trú trọng việc xây dựng và củng cố đội PCCC cơ sở, đội dân phòng theo phương châm 4 tại chỗ(lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ). Xây dựng và tổ chức thực tập phương án xử lý các tình huống cháy, nổ với nhiều lực lượng tham gia.

Tăng cường đầu tư, hỗ trợ về kinh phí cho hoạt động PCCC đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng nhắm nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho lực lượng này đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên đầu tư bổ sung về lực lượng, phương tiện, trang bị cần thiết cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trần Thái

 Công an tỉnh

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên