Kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy, 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Thứ năm 04/03/2021 16:11:40 Địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021) gắn với 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021).

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần
 Giấy An Hòa diễn tập phương án PCCC và  cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: BTQ

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc xây dựng phong trào Toàn dân PCCC góp phần phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy cơ sở đối với công tác PCCC; tăng cường mối đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí và gắn với triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2021.

Kế hoạch xác định các nội dung tuyên truyền kết quả đạt được sau 20 năm xây dựng phong trào Toàn dân PCCC gắn với 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; bảo vệ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, kiến thức bảo đảm an toàn PCCC và CNCH cho các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn người dân phương pháp cứu chữa và thoát nạn khi có sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra. Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, và 20 năm Ngày Toàn dân CCCC".

Tổ chức sưu tầm các kỷ vật, hiện vật, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng gắn với hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Cảnh sát PCCC và CNCH, và phong trào Toàn dân PCCC. Tiếp nhận, lựa chọn tranh, ảnh đẹp về hoạt động PCCC để tham gia cuộc thi và triển lãm do Bộ Công an tổ chức (Lưu ý: tranh, ảnh dự thi gửi về Công an tỉnh do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận).

Phát động đợt thi đua đặc biệt: “Đảm bảo an toàn PCCC kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân PCCC và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH”. Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 20/3/2021 đến ngày 20/9/2021. Kết thúc đợt thi đua, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét và lựa chọn một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Tổ chức các hoạt động tình nghĩa, về nguồn, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao về PCCC và CNCH.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý và Kế hoạch này tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các hoạt động 20 năm Ngày Toàn dân PCCC và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” tại cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt trong Tháng an toàn PCCC (Tháng 10/2021).

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân PCCC và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; xây dựng các tin, bài, phóng sự, tuyên truyền, cổ động, cảnh báo các nguy cơ dễ xảy ra cháy, nổ, tai nạn và các biện pháp phòng ngừa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, và 20 năm Ngày Toàn dân CCCC" theo Kế hoạch số 4875/KH-C07-P1 ngày 23/12/2020 của Cục cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an.

Tổ chức mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắt đầu từ ngày 20/6/2021 đến 20/9/2021.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, thực hiện phong trào toàn dân PCCC và CNCH; tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; các mô hình hay, cách làm sáng tạo mang hiệu quả cao trong công tác PCCC và CNCH.

Tổ chức Hội nghị kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân PCCC và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2021 và xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về PCCC và CNCH; các mô hình, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC; các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, giảm thiểu cháy, nổ, tai nạn có thể xảy ra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” tại các khu dân cư và tuyến đường chính trên địa bàn thành phố và trung tâm các huyện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên, các đơn vị trực thuộc phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền trong đơn vị, tổ chức, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH.

Sở Tài Chính thẩm định kinh phí tổ chức Hội nghị kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân PCCC gắn với 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương tổ chức Hội nghị kỷ niệm 20 năm ngày Toàn dân PCCC gắn với 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường xây dựng, đăng phát các tin, bài, phóng sự về PCCC và CNCH; tổ chức tuyên truyền lưu động tại trung tâm các huyện, thành phố. Tăng cường công tác hướng dẫn và kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; nâng cao ý thức, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCCC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân PCCC 04/10”.

PV

Theo tuyenquang.gov.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC