“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự An toàn giao thông”

Thứ hai 29/03/2021 13:22:18 Địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Năm ATGT 2021 với chủ đề: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự An toàn giao thông". Năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu của Kế hoạch năm 2021 là giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải.

Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đảm bảo trật tự ATGT

trên Quốc lộ 2, tuyến Tuyên Quang - Hà Nội. Ảnh: baophapluat.vn

Với mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự An toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Kế hoạch đề ra yêu cầu tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên toàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố, xã, phường và thị trấn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ những tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021.

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2021 là “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự An toàn giao thông”.

Để thực hiện mục tiêu trên,các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng xe buýt, đường thủy nội địa, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ cấp cứu, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân tai nạn giao thông; đẩy mạnh việc tập huấn phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện và toàn dân.

Lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch, các dự án đầu tư tạo thành cầu giao thông, vận tải lớn.

PV

Theo tuyenquang.gov.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên