Khẩn trương phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, chuyển đổi số

Thứ sáu 15/04/2022 07:55:49 Địa phương

Ngày 13-4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32, ngày 18/2/2022 triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị… để thực hiện.

Đến nay, công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, mã số định danh trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng chỉ đạo, việc chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị từng bước được quan tâm. Tuy nhiên, theo đánh giá, tiến độ triển khai Đề án 06 và Kế hoạch số 32 còn chậm. Hiện nay, mới hoàn thành 20/25 thủ tục hành chính thiết yếu thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia chưa được thực hiện thông suốt; vẫn còn các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc báo cáo tiến độ thực hiện…

Các thành viên Tổ công tác và các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện Đề án 06, trong đó tập trung vào các nội dung như khảo sát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, nền tảng tích hợp, chia sẻ tỉnh Tuyên Quang; quan tâm đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đã được hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực xử lý các dịch vụ công xuất phát từ cấp xã trở lên; tăng cường phối hợp chặt chẽ  giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện tốt mục tiêu chung…

Lãnh đạo Công an tỉnh thảo luận tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Đề án 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để xây dựng chính quyền điện tử, mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Do vậy, để thực hiện hiệu quả Đề án 06 cần sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí biểu dương Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án 06 và phê bình các cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện đề án. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 06; bám sát vào những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, thành viên tổ công tác, các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, triển khai kế hoạch gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc chuyển đổi số; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh...

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên