Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hoàn thành đại hội cấp sơ sở

Thứ tư 22/03/2017 23:46:39 Đoàn thanh niên

Đến nay, 22/22 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019.


Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội Chi đoàn ghép Phòng Công tác Đảng
và Công tác quần chúng nhiệm kỳ 2017-2019.

      Trong đó, có 8 cơ sở Đoàn bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Các BCH khoá mới trúng cử đạt từ 90% trở lên. 100% cơ sở Đoàn bầu BCH đều có số dư trên 15%. Các nội dung, chương trình đại hội được tổ chức khoa học, hợp lý đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đại hội, đúng nguyên tắc; ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng tổ chức của đoàn viên, đại biểu được nâng cao. Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích, đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Công an mỗi đơn vị, địa phương và định hướng của Đoàn cấp trên. Việc chỉ đạo tổ chức hoàn thành sớm đại hội cấp cơ sở tạo thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm ky 2017-2022, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4-2017. 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên