Phòng Tham mưu tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân”.

Thứ năm 21/09/2017 17:08:30 Đoàn thanh niên

      Ngày 21/9/2017, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân”.

      Việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Tham mưu quan tâm, chú trọng. Những lời dạy của Bác là định hướng cơ bản, ngọn đuốc soi đường cho mọi hành động của cán bộ, chiến sĩ CAND, đồng thời là chuẩn mực về đạo đức, nhân cách mà mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp CBCS, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đồng thời động viên CBCS nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tham mưu, góp phần xây dựng đơn vị và lực lượng Công an Tuyên Quang ngày càng vững mạnh.

Tác giả: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên