Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ phòng Tham mưu tổ chức họp quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các nhiệm vụ mới do Giám đốc Công an tỉnh giao cho đơn vị năm 2018

Thứ tư 21/03/2018 09:38:59 Đoàn thanh niên

Ngày 20/3/2018, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức họp quán triệt, triển khai tới toàn thể đoàn viên, hội viên các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các nhiệm vụ mới do Giám đốc Công an tỉnh giao cho Phòng Tham mưu thực hiện trong năm 2018; triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, triển khai Chương trình công tác năm 2018 của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đơn vị và triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng Thanh niên” năm 2018.

Việc quán triệt, triển khai đã giúp toàn thể đoàn viên, hội viên xác định rõ các nội dung, phần việc trọng tâm; phát huy tính xung kích, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và nhiệm vụ phát sinh mới của đơn vị.

Ngoài ra, toàn thể các đồng chí đoàn viên, hội viên đã tham gia đóng góp những ý kiến để Ban Chấp hành Đoàn, Hội triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, Chương trình công tác Hội, công tác Đoàn và việc thực hiện các hoạt động nhằm hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2018./.

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên