ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH RA QUÂN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2021

Thứ tư 10/03/2021 09:03:22 Đoàn thanh niên
Ngày 07/3, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, gắn với hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh".
🌴 Buổi ra quân đã huy động gần 100 đoàn viên, thanh niên từ các cơ sở đoàn trực thuộc, tổ chức phát dọn, chăm sóc công trình thanh niên "Đồi cây thanh niên Công an tỉnh", nhằm cải tạo, trồng mới cây xanh, tạo cảnh quan "Xanh - Sạch - Đẹp" tại trụ sở đơn vị.
🌳 Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy sức trẻ, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong tổ chức triển khai các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng.
🌸 Trong Tháng Thanh niên năm 2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chuỗi các sự kiện, hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, bám sát trọng tâm công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
T/h: Doãn Điệp - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên