Ngày thiêng liêng

Thứ năm 06/09/2018 13:50:54 Giới thiệu

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên bố với toàn thế giới về một nước Việt Nam của người Việt Nam. Đó chính là ngày Tết Độc lập của dân tộc, là ngày huy hoàng, thiêng liêng của mỗi người Việt Nam.

73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc ta đã đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng giang sơn, đưa đất nước ngày thêm phát triển. Đã có biết bao người con ưu tú của dân tộc ngã xuống. Lớp lớp thế hệ người Việt Nam đem thân mình ra để giành lấy và giữ gìn. Cái giá của Độc lập, Tự do không gì đong đếm được.

Ấy thế mà lại xuất hiện sự kêu gọi nấp dưới danh nghĩa “tuần hành ôn hòa”, “xuống đường biểu thị lòng yêu nước”..., trong chính ngày Tết độc lập thiêng liêng. Ấy thế mà lại có những kêu gọi kích động phát ra từ những phần tử đi ngược lại lợi ích và những giá trị cốt lõi của dân tộc, của đất nước. 

Đó chính là nhân danh lòng yêu nước giả hiệu để xúi giục người dân nổi loạn. Đó chính là hành động phá hoại chính quyền nhân dân, phá hoại sự bình yên của đất nước, chà đạp lên sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ người Việt Nam đã nỗ lực vượt lên trong suốt 73 năm qua.

Một đất nước có được nhờ vào sự hy sinh cao cả của hàng triệu con người, không thể để cho bất cứ thế lực nào phỉ báng, xâm phạm, chà đạp. Nhân dân của một nước độc lập không thể bị xúi giục phá hoại đất nước của chính mình. Những kẻ cố tình đi ngược lại lợi ích của đất nước cần phải vạch mặt, cần phải bị trừng trị thích đáng. 

Vui Tết Độc lập thiêng liêng, mỗi người dân Việt hãy cùng nhau biểu thị lòng yêu nước chân chính của mình, tỉnh táo trước những luận điệu phản động, đoàn kết bảo toàn những thành quả của bao thế hệ cha ông.

Ngọc Linh

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC