Dân vận khéo chính là chìa khóa của thành công

Thứ tư 16/09/2020 06:55:33 Gương người tốt việc tốt
Đồng chí Đại tá Nguyễn Vân Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh luôn xác định giúp người dân hiểu được chủ trương, chính sách và các nghị quyết của Đảng là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt phong trào vận động quần chúng giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Vân Hải.

Trong thời gian từ cuối năm 2016 đến năm 2018, trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Yên Sơn, Đại tá Nguyễn Vân Hải đã tích cực, chủ động cùng với các đồng chí trong cấp ủy tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Công an tỉnh sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng chí luôn là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác; quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời là trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí phân công cho từng đảng viên thực hiện đạt hiệu quả cao nhất với khẩu hiệu “nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều”; chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua phải luôn gắn chặt với việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an.

Với cương vị là người đứng đầu của lực lượng Công an cấp huyện trong đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, đồng chí đã trực tiếp xuống cơ sở, địa bàn gặp gỡ, đối thoại với người dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chia sẻ, vận động người dân hiểu về các chủ trương của tỉnh trong phát triển chung của toàn tỉnh; giúp người dân tìm cách tháo gỡ các khó khăn nhất là tại các địa bàn đang triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội có tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Với trách nhiệm là Trưởng Tiểu ban Cải cách hành chính, Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, đồng chí đã chỉ đạo đơn vị tham mưu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương người tốt việc tốt, cập nhật các thông tin về đấu tranh phòng chống tội phạm... tăng cường lồng ghép giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của quần chúng nhân dân liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ đó, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận, để nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đồng thời giúp đảng viên, cán bộ chiến sỹ và quần chúng nhân dân hiểu rõ, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Bằng những hành động cụ thể và sự chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt, trong nhiệm kỳ từ năm 2016 đến nay, tập thể các đơn vị do đồng chí Đại tá Nguyễn Vân Hải phụ trách, đứng đầu đều đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác và xây dựng lực lượng. Từ năm 2012 đến nay bản thân đồng chí được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tiêu biểu là được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 4 Bằng khen và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 02 Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Theo đồng chí Đại tá Nguyễn Vân Hải: Dân vận khéo chính là chìa khóa của thành công, khi dân hiểu, dân đồng sức đồng lòng với chúng ta thì việc gì cũng dễ. Đây là bước tiền đề quan trọng góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đảng, toàn dân xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bài, ảnh: Ôn Cát Thắng
(Phòng Tham mưu, Công an tỉnh)

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên