Đảng bộ phòng Tham mưu tổ chức Hội nghị điểm tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Thứ năm 10/08/2017 11:32:51 Hoạt động chung

Sáng ngày 10/8/2017, Đảng bộ phòng Tham  mưu Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Văn Giáp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị điểm tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII của Đảng bộ phòng Tham mưu

Trong những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo phòng Tham mưu đã chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác tổ chức, cán bộ, kịp thời phát hiện, khắc phục những điểm còn yếu trong công tác này, đặc biệt đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, song hành cùng với Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11 của Bộ Công an và Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới” trong việc xây dựng quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, biệt phái... đối với đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, CBCS có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Các đồng chí cấp ủy, đảng viên sôi nổi tham gia thảo luận tại Hội nghị

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII của Đảng bộ phòng Tham mưu đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII của Đảng bộ, qua đó khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng xác định được 5 nhiệm vụ và giải pháp về công tác cán bộ trong thời gian tới./.

                                                         Tác giả: Thanh Sơn – Quang Vĩnh.

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên