Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Thứ hai 28/08/2017 17:59:14 Hoạt động chung

Sáng ngày 28/8, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong lực lượng Công an Tuyên Quang. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy thành phố Tuyên Quang; Đại tá Đỗ Xuân Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

(Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị)

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Tuyên Quang, Đảng ủy Công an tỉnh đã luôn quan tâm đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, bí thư, thủ trưởng đơn vị trong công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ được thực hiện đúng quy trình. Hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh chủ động rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành kỷ luật trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống cách mạng. Tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”  và Chỉ thị của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”... Do thực hiện tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, nên trong những năm qua, đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an Tuyên Quang luôn có phẩm chất cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân; có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, có lối sống trong sạch lành mạnh, chịu đựng gian khổ, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; kết quả phân loại cán bộ hằng năm, đạt trên 83% hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, báo cáo tham luận của các chi, đảng bộ cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội ở địa phương.

(Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư thành ủy thành phố Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII trong lực lượng Công an Tuyên Quang, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, quản lý và đào tạo cán bộ; chú trọng công tác chính trị tư tưởng và công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch; dựa trên chất lượng, hiệu quả công tác để đánh giá, sử dụng cán bộ, qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Tuyên Quang vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, trong sáng về đạo đức, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đã đề ra./.

Tin, ảnh: Hoàng Thìn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên