Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ ba 26/12/2017 15:26:40 Hoạt động chung

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Tuyên Quang, ngày 26/12/2017, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. 

(Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt, triển khai toàn văn 4 Nghị quyết quan trọng của Đảng, đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Ngay sau Hội nghị này, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh sẽ triển khai phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể đảng viên và cán bộ, chiến sỹ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Tin và ảnh: Trần Thái 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên