Các ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ năm 10/01/2019 08:06:41 Hoạt động chung

Ngày 8-1, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Khối thi đua nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua nội chính thực hiện ký giao ước thi đua năm 2019.
Ảnh: Thanh phúc

Trong năm 2018, các thành viên trong Khối thi đua nội chính tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, cách làm hiệu quả. Qua đánh giá, 7/7 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua nội chính đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, các thành viên trong Khối tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng ngành bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy lùi, hạn chế hiện tượng tiêu cực trong thi hành công vụ; có giải pháp hữu hiệu thực hiện các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Phấn đấu 100% tổ chức Đảng, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm; không có cán bộ, chiến sỹ viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật vượt quá tỷ lệ quy định của ngành.

Trước đó, UBND thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Năm 2019, thành phố Tuyên Quang phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 10.812 tỷ đồng; các ngành dịch vụ 9.917 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp, thủy sản 555 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội 11.000 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu 69 triệu USD. Thành phố đề ra mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 62,96 triệu đồng/người/năm; hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 460 tỷ đồng; doanh thu xã hội từ du lịch 604 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 2.550 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,01% xuống còn 0,71%... 

Năm 2019, huyện Sơn Dương thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm; trồng mới 1.925 ha rừng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.797 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 122 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Vĩnh Lợi và xã Cấp Tiến.

Huyện tiếp tục huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với tập trung xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản địa phương...  

Nhóm P.V thời sự

tuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên