Tinh gọn bộ máy trong ngành Công an tỉnh: Linh động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ sáu 27/09/2019 06:53:14 Hoạt động chung

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Công an nhân dân theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh gọn, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; ngành Công an trong tỉnh đã thực hiện đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Công an nhưng vẫn đảm bảo sự linh động, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp, từng địa phương.

Mục tiêu đến năm 2021, ngành Công an trong tỉnh tinh giản 10% biên chế so với tổng số biên chế năm 2015. Thực hiện mục tiêu này, hàng năm, Công an tỉnh đều xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và thực hiện đúng lộ trình.

Từ khi thực hiện nghị quyết đến nay, Công an tỉnh đã tinh giản 95 cán bộ trong biên chế. Công an tỉnh đã rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí lại cán bộ, giải thể và hợp nhất một số đơn vị trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Đối với cấp phòng của Công an tỉnh giảm 5 đơn vị so với trước đây, chỉ còn 25 đơn vị, cấp đội giảm 27 đơn vị, còn 97 đơn vị. Căn cứ đặc điểm, tình hình an ninh trật tự tại các huyện, thành phố, trên cơ sở quy định về tổ chức bộ máy của Bộ Công an và biên chế của từng nơi, Giám đốc Công an tỉnh quyết định triển khai tổ chức bộ máy Công an các huyện, thành phố theo hướng tập trung, chuyên sâu, toàn diện và không tổ chức hết các đội theo mô hình chung của Bộ Công an.

Phòng Tổ chức - Cán bộ Công an tỉnh họp triển khai công tác tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh về Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020.

Công an tỉnh đã triển khai Đội kỹ thuật hình sự tại Công an thành phố Tuyên Quang, Công an huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương. So với năm 2016, Công an huyện có 66 đội công tác, tăng 12 đội. Công an tỉnh đã bố trí, sắp xếp lại 80 cán bộ phù hợp với mô hình, tổ chức bộ máy mới. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Công an trong tỉnh đảm bảo linh động, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của từng đơn vị và địa bàn. Theo mô hình của Bộ Công an, Công an huyện bố trí từ 10 - 11 đội, nhưng dựa vào tình hình thực tế, có nơi tình hình an ninh trật tự ít phức tạp, địa bàn không rộng bố trí 7 đến 8 đội, ngược lại, tại nơi có địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự phức tạp hơn thì bố trí đủ theo mô hình của Bộ. Công an tỉnh đã tăng cường biên chế cho công an cấp huyện. Trước khi thực hiện nghị quyết, tỷ lệ biên chế của công an cấp huyện là 45%, biên chế của Công an tỉnh là 55%. Sau khi thực hiện nghị quyết, tỷ lệ biên chế của công an cấp huyện là 57%, tỷ lệ biên chế của Công an tỉnh là 43%.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Sơn nắm tình hình an ninh trật tự tại xã Trung Môn.

Công an tỉnh đã triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, ưu tiên bố trí trước ở các xã, thị trấn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Từ tháng 8-2018 đến tháng 8-2019, Công an tỉnh đã điều động 41 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó và công an viên tại 25 xã, thị trấn. Cụ thể, huyện Hàm Yên có 8 xã, thị trấn; huyện Na Hang có 6 xã, thị trấn; thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn đều có 3 xã; Lâm Bình và Sơn Dương, mỗi huyện có 2 xã, thị trấn; huyện Chiêm Hóa mới bố trí được 1 xã.

Theo Thượng tá Phạm Hùng, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Công an tỉnh cho biết, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Tỉnh ủy nên rất thuận lợi. Sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã góp phần giảm đầu mối, công tác quản lý, điều hành thuận lợi hơn. Cán bộ được sắp xếp lại phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Lực lượng Công an huyện và xã được tăng cường theo hướng chuyên sâu.

Trước đây Công an huyện Yên Sơn chỉ có 9 đội nhưng do yêu cầu công tác nên đến nay có 10 đội. Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã điều động tăng cường thêm 60 cán bộ, chiến sỹ cho Công an huyện. Hiện nay, Công an huyện đã bố trí trưởng công an chính quy tại 3 xã, dự kiến sẽ bố trí tăng cường các chức danh công an xã tại 9 xã trong thời gian tới. Theo Đại úy Đào Hoàng Hòa, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện Yên Sơn, đối với các xã chưa bố trí công an chính quy, Công an huyện bố trí có ít nhất 1 cán bộ phụ trách địa bàn, đối với các xã đặc biệt khó khăn bố trí đến 2 công an chính quy phụ trách địa bàn. Việc tăng cường lực lượng từ Công an tỉnh về Công an huyện đã góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện vững mạnh, bám nắm cơ sở nhiều hơn.

Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành công an tỉnh vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2021 vừa đảm bảo ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao là một yêu cầu không dễ dàng. Tuy nhiên, kết quả thời gian qua cho thấy Công an tỉnh đã thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, xây dựng lực lượng công an vừa gọn về bộ máy và tinh về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên