Phát huy hiệu quả công tác tuần tra nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ sáu 27/09/2019 06:57:37 Hoạt động chung

Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, tồ chức chính trị xã hội, phát động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng lực lượng an ninh cơ sở tại các thôn, xóm, tổ dân phố được Công an các cấp tiến hành thường xuyên, liên tục. Cấp ủy, chính quyền các phường, xã phải thực sự vào cuộc, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương.Công an phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang và bảo vệ dân phố tuần tra đêm trên địa bàn.

Công tác tuần tra nhân dân là một hình thức xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT, huy động được sự tham gia của quần chúng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tội phạm. Tổ tuần tra nhân dân được hình thành theo phương thức tự nguyện. Thành viên của các tổ tuần tra nhân dân gồm các cá nhân trong tổ chức tại thôn, bản, tổ dân phố như: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và một số cá nhân tích cực. Không chỉ tuần tra phòng ngừa tội phạm và tổ tuần tra nhân dân còn tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng  nhân dân tại địa bàn dân cư. Hơn bất cứ một lực lượng nào, tổ tuần tra nhân dân là những người sống cùng với mọi người, nên hiểu rất rõ từng hộ, từng người, bên cạnh đó là sự giao lưu tình làng, nghĩa xóm, giàng buộc bởi thân tộc, anh em, họ mạc, do vậy công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư đạt kết quả cao.  Một trong những nhân tố đem lại thành công cho lực lượng Công an Tuyên Quang đó là làm tốt công tác vận động quần chúng, thành lập các mô hình quần chúng tự quản về ANTT tại tất cả các thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng thế trận lòng dân để giữ gìn ANTT. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có167 mô hình tự quản và tuần tra nhân dân hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu là các mô hình như: Mô hình "Quần chúng tự quản về ANTT", "Dòng họ tự quản", "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ", Tự phòng, tự quản, ba tích cực"... Để thống nhất trong lãnh chỉ đạo, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tuần tra nhân dân, mỗi Công an huyện, thành phố có một đồng chí Phó trưởng Công an trực tiếp chỉ đạo về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở là Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Lực lượng Công an các cấp đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng tuần tra nhân dân thường được chia thành 4 tổ tuần tra, tuần tra mỗi đêm 2 ca, mỗi ca có từ 4 đến 6 người tuần tra trên địa bàn dân cư và ứng trực trực tại Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn để tăng cường lực lượng xử lý tình huống khi yêu cầu. Mô hình "Đội tuần tra nhân dân" được triển khai đã đáp ứng đúng nguyện vọng của quần chúng. Vì thế thu hút sự tham gia của đông đảo bà con. Ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm của nhân dân tại cộng đồng dân cư đã được nâng lên rõ rệt; nạn trộm cắp đêm gần như được chặn đứng... Đơn cử như: khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 6/9/2018, Tổ tuần tra nhân dân thôn Yên Thái, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 2 đối tượng trộm chó, mèo cùng tang vật. Đối tượng bị bắt giữ là Chu Văn Diện, sinh năm 1989, và Chu Văn Tiên, sinh năm 1992, cùng trú tại xã Tin Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi dụng đêm tối và thói quen thả dông chó, mèo trong đêm nên cả 2 đi xe máy dọc đường liên thôn, phát hiện thấy vật nuôi là chúng dùng vợt bắt và cho vào các bao tải nhỏ mang theo. Tại thời điểm bị bắt, Diện và Tiên đã bắt trộm được 1 con chó có trọng lượng 30kg, 20 con mèo... Đó chỉ là một trong hàng trăm vụ việc mà tổ tuần tra nhân dân kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là hoạt động tự giác, có tổ chức, có tác dụng vận động nhân dân tự giác chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự. Dưới sự lãnh đạo và quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Công an, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các huyện, thành phố, sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nổi trội là công tác tuần tra nhân dân, được tổ chức, xây dựng, duy trì và có bước phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, từng địa bàn dân cư. Lực lượng Công an phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã làm nòng cốt trong thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả của công tác tuần tra nhân dân, giữ bản làng, thôn xóm, tổ dân phố bình yên.

Thực tế đã cho thấy xã, phường là nơi thực hiện phong trào hiệu quả nhất, ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thì ở nơi đó phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh. Các thành viên trong các tiểu ban phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tích cực tham gia và thực sự  vào cuộc đã tạo nên không khí mới trong thúc đẩy phong trào. Tiêu biểu là xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn - xã đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền xã ban hành Nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công  an xã được củng cố và tăng cường. Bí thư chi bộ, trưởng thôn gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ đó để bà con trong xã noi theo. Trên địa bàn xã nhiều năm không xảy ra trọng án, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh, quần chúng nhân dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật đã tạo nền tảng vững chắc cho thế trận an ninh nhân dân kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân. Lực lượng Công an các cấp dựa vào thế trận lòng dân mà đẩy mạnh công tác tấn công truy quét tội phạm. Mọi hoạt động của tội phạm, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều không thoát khỏi tai mắt của nhân dân.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” cần phải xác định rõ mục tiêu của phong trào đó là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích Quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đạt được mục tiêu trên phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn kết phong trào này với các phong trào cách mạng khác do Đảng, Nhà nước và tỉnh phát động; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào. Trong giai đoạn hiện nay, nội dung chủ yếu của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh là: Phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao cảnh giác cách mạng của nhân dân trước những âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho lực lượng Công an các cấp đảm bảo đủ mạnh làm nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Trần Thái
Công an tỉnh
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên