Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu 20/03/2020 14:29:15 Hoạt động chung

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc theo đúng quy trình, quy định

(Đại hội Chi bộ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ trực thuộc Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh)

Đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị đại hội; 38 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đảng ủy Công an tỉnh lựa chọn chi bộ Phòng An ninh kinh tế và Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức Đại hội điểm

(Đại hội Chi bộ Công tác đảng và công tác quần chúng)

(Chi bộ Điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể trực thuộc Đảng bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức thành công Đại hội)

Ngoài các chi, Đảng bộ được chọn tổ chức Đại hội điểm, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Đảng ủy Công an tỉnh thành lập các Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban Hậu cần - Tuyên truyền - Khánh tiết. Đến thời điểm này, cơ bản các nội dung đều được triển khai đầy đủ, khoa học, đáp ứng được mục tiêu đến hết tháng 5/2020 hoàn thành Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra.

Tin và ảnh: Việt Hùng

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên