NGÀY BÁC HỒ TRỞ LẠI TUYÊN QUANG LÃNH ĐẠO TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Thứ năm 31/03/2022 20:20:28 Hoạt động chung

Tân Trào, Tuyên Quang hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", đã từng là Thủ đô Khu giải phóng của cả nước trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, được Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính Phủ chọn làm căn cứ lãnh đạo kháng chiến.

Cách đây 75 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ đã chỉ thị phải chọn ngay một địa bàn để làm căn cứ lãnh đạo cách mạng cả nước. Tân Trào, Tuyên Quang hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", đã từng là Thủ đô Khu giải phóng của cả nước trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, được Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính Phủ chọn làm căn cứ lãnh đạo kháng chiến.

Ngày 02/4/1947, Bác Hồ về đến Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Đây là nơi ở, làm việc đầu tiên khi Người trở lại Việt Bắc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã ở và làm việc tại Tuyên Quang gần 6 năm và 16 địa điểm khác nhau và là nơi ở, làm việc của Trung ương Đảng, Chính phủ, 65 cơ quan Trung ương (trong đó 13/14 bộ, cơ quan ngang bộ) để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Tuyên Quang – Thủ đô Khu giải phóng năm xưa tiếp tục đảm nhận sứ mệnh lịch sử là Thủ đô Kháng chiến của cả nước.

Tại Tuyên Quang đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng, của dân tộc: Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng, rút kinh nghiệm những tháng đầu kháng chiến, bàn việc cụ thể hóa đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh; Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt; Hội nghị liên minh nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc; Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - quyết định đưa Đảng ta hoạt động công khai, là Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước và là Đại hội duy nhất cho đến hiện nay được tổ chức ngoài Thủ đô Hà Nội.

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký nhiều sắc lệnh quan trọng; chủ trì nhiều Hội nghị Trung ương, Hội đồng Chính phủ bàn các vấn đề của cuộc kháng chiến. Ngày 01 tháng 01 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch, triển khai kế hoạch điều động lực lượng lên Tây Bắc. Đầu tháng 4 năm 1954, Người chỉ đạo đồng chí Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn ngoại giao của Việt Nam đi dự Hội nghị Giơnevơ. Từ Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi dự Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Liên Xô, tiến hành các giao thiệp thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường đoàn kết quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Người đã theo dõi sát sao tình hình chiến sự, chỉ đạo quân dân ta thực hiện thắng lợi các chiến dịch trên khắp các chiến trường; đập tan các cuộc tấn công của thực dân Pháp lên Việt Bắc, tiêu biểu như Chiến thắng Bình Ca, Cầu Cả, Km 7, Khe Lau trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947, các Chiến dịch biên giới 1950, Chiến dịch Hòa Bình năm 1951-1952, Chiến dịch Đông Xuân 1953- 1954 đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, Bác đã điều chỉnh chiến dịch Điện Biên Phủ từ đánh nhanh sang đánh chắc. Người đã có nhiều bài viết, bài nói chuyện, lời kêu gọi, thư và các tác phẩm có giá trị như: Cần, Kiệm, Liêm, Chính; Dân vận; Phải tẩy sạch bệnh quan liêu; Tự phê bình; Lời kêu gọi gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân kỷ niệm một năm toàn quốc kháng chiến… thể hiện tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - ngọn đuốc sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại trong tâm khảm các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang những tình cảm thiêng liêng, sâu đậm. Đất và Người Tuyên Quang luôn khắc ghi hình ảnh cao đẹp của vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam, hình ảnh "ông Ké" hết mực giản dị, thanh cao và cũng rất gần gũi yêu thương của dân tộc Việt Nam và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang.

Công an Tuyên Quang

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên