ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN CÔNG AN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI NĂM 2023

Thứ năm 23/03/2023 13:47:13 Đoàn thanh niên

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Công an tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi mạnh mẽ cho thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước, tạo dựng hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Công an thời kỳ mới.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ngày 23/3/2023, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, định hướng giá trị hình mẫu thanh niên Công an Việt Nam thời kỳ mới trong năm 2023 với 4 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Lối sống văn hóa, Tiên phong hành động, kỹ năng phù hợp; gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Tuổi trẻ Công an Tuyên Quang tiên phong trong chuyển đổi số phục vụ công tác Công an”.

Bản lĩnh vững vàng: Là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động. Kiên định lập trường, tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân; là tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ; có bản lĩnh vươn lên những đỉnh cao của trí tuệ để xây dựng cho bản thân mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm chủ nghề nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Là tinh thần chủ động trong đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của chúng, phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,...

Lối sống văn hóa: là có lối sống phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, pháp luật được thực thi. Lên án và loại trừ những biểu hiện “lệch chuẩn”, phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống, ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội, ma túy,…; thường xuyên thực hành và lan tỏa những giá trị, hình ảnh đẹp, phát huy cao độ những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp với yêu cầu của thời đại; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, sống có nghĩa tình; ứng xử có văn hóa, văn minh và lịch sự, góp phần nhân lên những giá trị mới, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống, tạo sức đề kháng đối với các sản phẩm độc hại; tạo động lực để thúc đẩy sự phát triển của xã hội; đồng thời khích lệ sáng tạo các giá trị văn hoá phù hợp, làm giàu thêm nét đẹp văn hoá địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Tiên phong hành động: Là đi trước, đi đầu; tiên phong cả về tư tưởng, sự hiểu biết và về hành động thực tế. Luôn năng động, sáng tạo và đổi mới trong suy nghĩ và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám hi sinh và cống hiến, sẵn sàng vượt qua khó khăn, đối diện thử thách, tiên phong đón nhận những việc khó, việc mới trên khắp các mặt trận, tình nguyện xung kích phát triển kinh tế - xã hội. Tiên phong gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng; đi đầu trong các phong trào thi đua và là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, mài sắc tư duy lý luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng, mạnh dạn đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Kỹ năng phù hợp: Thanh niên cần chủ động trang bị các kỹ năng phù hợp (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hoạt động xã hội, về tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự phê bình, kỹ năng số...) là tiêu chí đóng vai trò quan trọng trong sự thành công, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của công việc và cuộc sống cá nhân. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ đất nước, bên cạnh việc đào tạo kiến thức cơ bản chuyên sâu, công tác bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên luôn cần được quan tâm. Sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi mỗi thanh niên phải có đủ kiến thức, kỹ năng thành thạo để làm việc, thích nghi nhanh chóng với môi trường xung quanh, để ứng phó, tránh mọi rủi ro và để cùng phát triển trong một thế giới phẳng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Văn Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung định hướng các nhiệm vụ trong triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị./.

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên