Lực lượng an ninh Công an Tuyên Quang 70 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ tư 31/08/2016 08:06:26 Hoạt động Công an tỉnh

Tháng 8/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Từ trong bão táp của cuộc cách mạng vĩ đại đó, lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang nói riêng đã ra đời và được Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Công an Tuyên Quang ngày càng vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (ảnh: PV)

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang được chọn là căn cứ địa cách mạng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ngày càng phức tạp, lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang đã khẩn trương xây dựng thế trận an ninh trên khắp địa bàn, vận động đồng bào các dân tộc tham gia phát hiện bọn gián điệp chỉ điểm thâm nhập khu căn cứ qua phong trào “bảo mật phòng gian”. Lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang đã làm thất bại âm mưu móc nối, lôi kéo cơ sở trong vùng tự do; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ về đóng tại Tuyên Quang để chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy Tuyên Quang và Bộ Công an, lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang đã bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH và đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp bọn phản động góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Điển hình như: Phá tổ chức phản động “Nhất tân dân tộc” do Dương Trung Hiệu cầm đầu tại Chiêm Hóa và Nà Hang, ngăn chặn được âm mưu tập hợp lực lượng, tìm hậu thuẫn để chống phá chính quyền cách mạng; đập tan tổ chức phản động

“Mặt trận quốc minh” do Nguyễn Hữu Quang cầm đầu hoạt động ở 4 xã huyện Sơn Dương.
Ra đời từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ, lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang đã ra sức củng cố lực lượng, rèn luyện đạo đức tác phong để trở thành lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong thời kỳ đổi mới lực lượng An ninh Tuyên Quang đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ở từng địa bàn, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở, củng cố khối đoàn kết dân tộc; chủ động dự báo tình hình, xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang làm tốt công tác tham mưu, chủ động nắm tình hình tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Để đảm bảo an ninh nông thôn, các chiến sỹ An ninh đã phải bám sát địa bàn, tham mưu đề xuất với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, gắn với cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và người nước ngoài trong giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cư trú và hoạt động trên địa bàn, đồng thời chủ động phòng ngừa phát hiện và đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia.

Trong giai đoạn hiện nay, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế; không để xảy ra các trường hợp phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng ban hành những chính sách phù hợp trong quản lý kinh tế, góp phần đẩy lùi tội phạm trên lĩnh vực kinh tế. Trên lĩnh vực an ninh văn hóa tư tưởng, lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm có nội dung xấu, kịp thời ngăn chặn và vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, xứng đáng với niềm tin yêu và nhiệm vụ vinh quang mà Đảng và nhân dân giao phó. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu phòng Bảo vệ chính trị, Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện Chiêm Hóa đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sỹ lực lượng An ninh Công an Tuyên Quang được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

 

Trần Thái

(Công an tỉnh Tuyên Quang)

 

 

 

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên