Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Thứ năm 25/05/2017 11:20:24 Hoạt động Công an tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Sáng ngày 24/5/2017, đồng chí Thượng tá Phạm Kim Đĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày đề cương tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, tháng 5 năm 2017.

Đồng chí Thượng tá Phạm Kim Đĩnh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày đề cương tuyên truyền về cuộc vận động tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh.

Nội dung đề cương tuyên truyền gồm 3 phần. Phần thứ nhất là sự cần thiết tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Phần thứ hai là nội dung phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và phần thứ ba là nội dung, giải pháp xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động "xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ CAND, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”.

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Phạm Kim Đĩnh cũng đề nghị đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an Tuyên Quang, nhất là trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến ANTT cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy, nhân dân nơi cư trú, nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác chuyên môn của CBCS, góp phần thiết thực xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Tuyên Quang nói riêng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Tin và ảnh: Hoàng Thìn.

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên