Công an tỉnh chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thứ tư 26/09/2018 15:49:19 Hoạt động Công an tỉnh

Công an tỉnh đã chủ động trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức lại bộ máy trong lực lượng theo hướng tinh gọn, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” được coi là “cuộc cách mạng” lớn của ngành Công an. Theo đó, lực lượng Công an địa phương sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở; lực lượng công an xã, thị trấn sẽ từng bước được chính quy hóa.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã quán triệt các nội dung, văn bản liên quan đến chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nên quá trình triển khai luôn nhận được sự đồng thuận, chấp hành nghiêm từ lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ ở từng đơn vị. 


Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ đơn vị triển khai rà soát,
tham mưu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy trong toàn lực lượng. 

Theo Trung tá Chu Quang Trung, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an  tỉnh, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Công an tỉnh giao, Phòng đã chủ động làm tốt công tác rà soát và hoàn thiện dự thảo tổ chức, sắp xếp lại bộ máy mới tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh theo hướng tinh gọn. Công an tỉnh đã trình dự thảo, đợi Bộ trưởng Bộ Công an sớm quyết định.

Việc triển khai thực hiện bài bản, khoa học, thận trọng, khách quan, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và tính gương mẫu từ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng. Theo đó, những phòng và đơn vị tương đương cấp phòng có cùng chức năng, nhiệm vụ sẽ được hợp nhất hoặc đặt trực thuộc phòng (trở về cấp đội). Với cơ cấu bộ máy mới đó, Công an tỉnh sẽ giảm 5 đơn vị cấp phòng và 12 đơn vị cấp đội. Cụ thể, sẽ giải thể Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm. Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị này sẽ được điều động, bổ nhiệm, bố trí cho các đơn vị có cùng chức năng khác.

Phòng Công tác đảng và Công tác quần chúng hợp nhất với Phòng Công tác chính trị thành Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị. Ban Quản lý khu di tích lịch sử Công an nhân dân (đơn vị cấp phòng trở về cấp đội) đặt trực thuộc Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị. Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (đơn vị cấp phòng) đặt trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ. Bệnh viện Công an tỉnh sẽ đặt trực thuộc Phòng Hậu cần.

Cùng với đó, một số phòng thuộc Công an tỉnh sẽ được đổi tên theo hướng đúng với chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới như: Phòng Bảo vệ chính trị đổi thành Phòng An ninh đối ngoại; Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đổi thành Phòng Hậu cần... Thực tế, việc sắp xếp lại bộ máy công an tỉnh sẽ tăng số lượng các phó trưởng phòng. Tuy nhiên, số lượng đó sẽ giảm qua các năm khi các chức danh đủ tuổi nghỉ hưu hoặc có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm theo quy định.

Công an tỉnh đang chỉ đạo công an các huyện, thành phố chủ động rà soát, đề xuất việc tổ chức sắp xếp cơ cấu đơn vị theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo, tăng cường cải cách hành chính; tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu. Đến nay, Công an tỉnh là đơn vị đi đầu so với công an các tỉnh, thành phố khác trong việc sớm chủ động triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn. Dự kiến cuối tháng 9-2018, sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức mới, Công an tỉnh sẽ tổ chức công bố và thực hiện ngay công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy mới.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên