Ban dân vận tỉnh ủy và Công an tỉnh sơ kết 2 năm chương trình phối hơp

Thứ ba 20/11/2018 13:37:40 Hoạt động Công an tỉnh

    Ngày 16/11, Ban Dân vận Tinh ủy và Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân vận, giai đoạn 2016 – 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh; Đại tá Hà Phúc Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

    Qua 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021, hệ thống dân vận và lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong công tác dân vận, đặc biệt là trong công tác phối hợp chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội cùng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng xây dựng thế trận an ninh nhân dân và đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 2 cơ quan. Đồng chí nhấn mạnh, công tác dân vận khéo trong lực lượng Công an Tuyên Quang được đẩy mạnh, nhân rộng, lực lượng Công an cơ sở thực hiện có hiệu quả 4 cùng với nhân dân. Đối với những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín, già làng, trưởng bản để tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đã tạo được niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT.

    Trong thời gian tới, Ban Dân vận và Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.                                                  

                                                                                          Tin,ảnh: Hoàng Thìn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên