Ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự tại Xóm 5 và 6 xã Tràng Đà, thành Phố Tuyên Quang.

Thứ sáu 30/11/2018 10:14:45 Hoạt động Công an tỉnh

        Dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lãnh đạo phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, lãnh đạo chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Hà Tuyên, kho vật liệu nổ Công nghiệp, đại diện chính quyền địa phương. Tại buổi lễ ra mắt đã thông qua Quy chế hoạt động của mô hình tự quản “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự” và quyết định thành lập Tổ tự quản, quy ước phối hợp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời phổ biến quán triệt rộng rãi đến toàn thể cán bộ công nhân trong chi nhánh và quần chúng nhân dân trên địa bàn biết tự giác thự hiện có hiệu quả, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy…..

                      (Các thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự  ra mắt)  

         Việc ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự tại Xóm 5 và 6, xã Tràng Đà đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về cư trú, nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở, để có môi trường an toàn, ổn định về an ninh trật tự, phục vụ việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Tin,ảnh: Quang Vĩnh

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên