Ưu tiên điều chỉnh sổ hộ khẩu cho hộ dân ở thôn, xóm, tổ sau sáp nhập

Thứ hai 17/06/2019 06:53:37 Hoạt động Công an tỉnh
Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân là giấy tờ quan trọng làm căn cứ để người dân đi làm các thủ tục hành chính. Thực hiện việc sáp nhập, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, những giấy tờ trên có thể phải điều chỉnh để phù hợp. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Thượng tá Nguyễn Bích Hợi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.


Đồng chí Thượng tá Nguyễn Bích Hợi, Phó Trưởng
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh.

Phóng viên: Thưa đồng chí, nhân dân đang rất quan tâm sau khi thực hiện sáp nhập, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố thì sổ hộ khẩu sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Bích Hợi: Luật Cư trú; Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2018 của Chính phủ và Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9-9-2014 của Bộ Công an có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu. Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 29, Luật cư trú quy định rõ: “Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu”. Như vậy, người dân có hộ khẩu thường trú ở những thôn, xóm, tổ dân phố phải sáp nhập, đổi tên thì ngành Công an sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu cho nhân dân. Ở địa bàn thành phố Tuyên Quang, đại diện chủ hộ chỉ cần mang sổ hộ khẩu đến bộ phận đăng ký hộ khẩu, Công an thành phố Tuyên Quang để tiến hành các thủ tục điều chỉnh. Ở 6 huyện còn lại, đại diện chủ hộ chỉ cần mang sổ hộ khẩu đến Công an xã, thị trấn để làm thủ tục điều chỉnh. Việc điều chỉnh thông tin không mất phí; trường hợp người dân muốn được cấp sổ hộ khẩu mới do sổ cũ, rách, hỏng hoặc điều chỉnh thông tin không thuộc nội dung thay đổi địa giới hành chính thì phải mất phí theo quy định của Nhà nước.

Điểm b, Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9-9-2014 của Bộ Công an cũng quy định rõ về thời gian: “Trong thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu”. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương tiến hành công tác sáp nhập, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố. Do đó, hiện tại ngành Công an tỉnh chưa tiến hành điều chỉnh đồng loạt và chưa bắt buộc nhân dân phải điều chỉnh ngay thông tin trong sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu chưa được điều chỉnh thông tin vẫn có giá trị sử dụng bình thường. 

Về tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo Công an tỉnh, ngay khi chính quyền địa phương có quyết định về sáp nhập, đổi tên thôn, xóm, tổ dân dân phố, Công an thành phố Tuyên Quang, Công an các xã, thị trấn sẽ lấy đó làm căn cứ để thực hiện điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu cho nhân dân. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, Công an thành phố và Công an các xã, thị trấn sẽ có thông báo, hướng dẫn cụ thể để nhân dân cùng phối hợp triển khai việc điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu theo quy định. 


Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh hướng dẫn Công an
xã Trung Môn (Yên Sơn) điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu sau khi sáp nhập,
đổi tên thôn, xóm trên địa bàn xã. 

Để phục vụ công tác trên, từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã chủ động đến cơ sở, hướng dẫn công an 95 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẵn sàng thực hiện thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu đảm bảo diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nhất cho nhân dân. 

Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, cần giải đáp, nhân dân và công an xã, thị trấn có thể liên hệ số điện thoại: 0388.662.968 (đồng chí Nguyễn Bích Hợi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội); 0983.226.469 (đồng chí Trần Quang Nam - Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) để được hướng dẫn.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, sau khi sáp nhập, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố thì việc quản lý, cấp chứng minh nhân dân được thực hiện như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Bích Hợi: Chứng minh nhân dân là giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ quy định rõ về những  đặc điểm, quản lý, thực hiện cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân... Cụ thể, tại các Điểm a, b, c, d, e, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 05/1999/NĐ-CP nêu rất rõ về “Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân” trong những trường hợp: Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng; chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được; thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thay đổi đặc điểm nhận dạng. 

Do việc sáp nhập, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố không làm thay đổi hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nên người dân không phải thay đổi chứng minh nhân dân. Cùng với đó, thông tin trên chứng minh nhân dân đã cấp cho công dân chỉ ghi  thông tin về hộ khẩu thường trú ghi từ cấp xã, phường, thị trấn trở lên nên, do đó không ảnh hưởng đến việc giao dịch của nhân dân sau khi sáp nhập, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng vẫn có giá trị sử dụng bình thường, nên người dân không phải lo lắng. Đồng thời, việc cấp mới chứng minh nhân dân vẫn được thực hiện bình thường theo những quy định, quy trình, hướng dẫn trước đó.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
 

Lý Thịnh (Thực hiện)

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên