Chính quy hóa lực lượng công an xã đảm bảo đúng lộ trình

Thứ sáu 06/03/2020 09:37:01 Hoạt động Công an tỉnh

Chính quy hóa lực lượng công an xã là chủ trương lớn của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Công an tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã theo đúng lộ trình.

Ngày 9-1-2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 07/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”. Đây là việc làm cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng công an nhân dân “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.


Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh rà soát chuẩn bị nguồn nhân sự công an chính quy đảm nhiệm
các chức danh công an xã đảm bảo kịp thời, đúng tiêu chuẩn quy định.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hiến, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với các thành ủy, huyện ủy và UBND các huyện, thành phố. Kết quả làm việc đã thống nhất, xác định được phương án bố trí đối với Trưởng Công an bán chuyên trách tại các xã, thị trấn còn lại để phục vụ việc bố trí công an chính quy hoàn thành trước ngày 31-3. Các huyện, thành phố đang tích cực sắp xếp, điều chuyển các chức danh công chức xã tạo vị trí để bố trí Trưởng Công an xã bán chuyên trách sang đảm nhiệm chức danh khác.

Cùng với việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đảm bảo yêu cầu thành lập Chi bộ công an chính quy. Do đó, công an các huyện, thành phố đã tham mưu cho thường trực các thành ủy, huyện ủy và UBND các huyện, thành phố rà soát, bố trí công tác khác hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với các đồng chí Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn. Như vậy, việc bố trí công an chính quy ở các xã, thị trấn theo mô hình “Trưởng, phó trưởng và công an viên là công an chính quy; các công an viên còn lại là lực lượng bán chuyên trách”, đảm bảo có từ 3 đảng viên chính thức là công an chính quy, để thành lập chi bộ Công an xã, thị trấn. Các đồng chí công an chính quy được bổ nhiệm Trưởng Công an xã, thị trấn đều đáp ứng tiêu chuẩn quy định tương đương chức danh chỉ huy cấp đội trở lên, để cơ cấu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã.

Tính đến ngày 26-2, Công an tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 59/128 xã, thị trấn (đạt 46,1% kế hoạch). Tổng số có 117 cán bộ, chiến sỹ được bổ nhiệm, điều động xuống cơ sở, trong đó có 59 đồng chí được bổ nhiệm làm Trưởng Công an cấp xã, 30 đồng chí được bổ nhiệm là Phó trưởng Công an cấp xã và 28 đồng chí là công an viên. Công an tỉnh đã và đang quyết liệt chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động rà soát, bố trí đủ nguồn cán bộ, chiến sỹ kịp thời điều động cho các xã, thị trấn, ngay khi địa phương đó giải quyết xong chế độ chính sách, bố trí vị trí khác cho đồng chí Trưởng Công an xã bán chuyên trách. Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các phòng chuyên môn căn cứ biên chế đơn vị, rà soát lập danh sách nguồn cán bộ (đảm bảo ít nhất từ 10% trở lên trong biên chế đơn vị) để sẵn sàng nhận điều động về cơ sở về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Thực tế, việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là một chủ trương “đúng” và “trúng” được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chủ trương trên giúp lực lượng công an có điều kiện làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cấp xã; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.                    

   Bài, ảnh: Lý Thịnh

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên