ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TOÀN DIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC CÔNG AN, ĐẢM BẢO GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Thứ ba 21/07/2020 09:18:22 Hoạt động Công an tỉnh

      Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang, Đảng uỷ Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng uỷ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Công an, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 đã đề ra. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, hhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

NÂNG CAO NĂNG LỰC, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ

      Với khẩu hiệu hành động " CBCS Công an Tuyên Quang siết chặt kỷ luật, Chủ động nêu gương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, vì Nhân dân phục vụ", ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu. Đảng bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam.       

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Tuyên Quang 

      Cấp ủy các cấp đều xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng khoa học, làm việc theo chương trình, kế hoạch, có sự sáng tạo, linh hoạt bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm hoạt động và sinh hoạt của các cấp ủy, cơ sở đảng, đảm bảo 3 tính chất, 3 nội dung và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cấp ủy và cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, "tự soi", "tự sửa", tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kỳ, các cấp trong Đảng bộ đã tổ chức được 324 hội nghị kiểm điểm "tự soi", "tự sửa"; cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo Công an tỉnh tại hội nghị Công an tỉnh Tuyên Quang lần thứ 59​

       Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt quy định số 101-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nâng cao chất lượng phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Đã có rất nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Mô hình "Một cửa" của phòng Hồ sơ, "Ba không, hai tốt, một giảm" của Trại tạm giam; mô hình "Ngày thứ bảy vì dân" của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; mô hình "Tuyến tuần tra an toàn" của phòng Cảnh sát giao thông...

        Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đối với cán bộ, đảng viên, do đó cán bộ, đảng viên trong đảng bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển Đảng được chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 233 đảng viên mới (đạt 155,3%) chuyển đảng chính thức 205 đảng viên dự bị. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an  tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và tăng cường lực lượng cho cơ sở, tính đến nay, Công an Tuyên Quang đã điều động và bố trí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã tại tất cả các xã, thị trấn trong tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

           Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo lực lượng Công an Tuyên Quang thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh làm thất bại "Chiến lược diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động phá hoại trên mặt trận văn hoá-tư tưởng, đã ngăn chặn hàng trăm lượt tài liệu phản động của địch tán phát vào địa phương. Chủ động phối hợp với ngành văn hoá thông tin tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, xuất bản, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an Tuyên Quang nhân ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam

       Lực lượng Công an tích cực đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện điều tra làm rõ nhiều vụ việc về kinh tế, tham gia chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế. Cán bộ, đảng viên đã thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vạch trần âm mưu, hoạt động và luận điệu của kẻ xấu phá hoại đoàn kết dân tộc. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng xấu tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoạt động tà đạo, mê tín dị đoan, lừa bịp quần chúng, phá hoại đại đoàn kết dân tộc.

      Lực lượng Công an các cấp đã chủ động "Tham mưu đúng, tham mưu trúng, tham mưu kịp thời" cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tích cực phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự. Mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Căn cứ nghị quyết của Đảng bộ, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, những việc cần làm ngay sát hợp thực tế và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đảng viên gương mẫu xung phong nhận những việc khó, những vụ án phức tạp, tổ chức điều tra khám phá nhanh các vụ án trọng điểm.

Lực lượng Công an diễu hành biểu dương lực lượng tại Hội thao Công an tỉnh Tuyên Quang

       Trong công tác điều tra án, thực hiện nghiêm túc phương châm: đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan, sai. Từ năm 2015 đến nay lực lượng Công an toàn tỉnh đã khám phá 1.666 vụ án hình sự, tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ). Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Công an Tuyên Quang đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh để làm rõ sự thật vụ án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức và công dân. Nhiều vụ án cướp của, giết người nhanh chóng được điều tra làm rõ, nhiều ổ nhóm trộm cắp bị triệt xóa. Công an Tuyên Quang đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống ma tuý, nắm vững tình hình, phát hiện, điều tra, triệt phá nhiều tụ điểm về ma tuý, trong đó tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã phát hiện điều tra làm rõ 881 vụ án về ma tuý, bắt 1.096 đối tượng phạm tội. Trên địa bàn tỉnh không có các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy lớn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tội phạm về môi trường được đẩy mạnh, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ Công an Tuyên Quang đã phát hiện, làm rõ 67 vụ án về kinh tế, thu hồi nhiều tài sản, tài nguyên khoáng sản khác có giá trị, truy thu thuế và nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Đảng uỷ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ký cam kết tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Mở nhiều đợt cao điểm giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ và trật tự đô thị, phát hiện, truy đuổi, bắt giữ các đối tượng điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng trên đường, điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu... Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra giao thông tham mưu cho Ban an toàn giao thông tỉnh đề ra một số giải pháp hiệu quả góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh phát động cuộc vận động Toàn dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay người dân đã tự giác giao nộp cho chính quyền địa phương và Công an các cấp 2.574 súng các loại, 21 lựu đạn, 134 kíp nổ cùng nhiều công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. lực lượng Công an Tuyên Quang đã và đang tích cực triển khai kiểm tra, phúc tra về dữ liệu dân cư, phấn đấu đến hết tháng 7/2020 sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

      Từ năm 2015 đến nay Đảng ủy Công an tỉnh đã biểu dương 28 tập thể, 83 cá nhân; cấp ủy cơ sở biểu dương 40 tập thể, 178 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.           Năm năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Công an tỉnh lần thứ 11,  lực lượng Công an Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung dân chủ, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, luôn nắm vững và làm chủ tình hình.

       Mục tiêu của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 là thực hiện phương châm "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" Đảng bộ Công an tỉnh nêu cao hơn nữa quyết tâm chính trị, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuân lợi phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

CATQ

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên