NGÀY 30/7/2020, BỘ CÔNG AN TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “75 NĂM CÔNG AN NHÂN DÂN XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH VÀ 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”

Thứ ba 04/08/2020 14:25:58 Hoạt động Công an tỉnh

Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Tuyên Quang.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND; những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước; khẳng định vị trí, vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị địa phương:
Chủ động tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ về truyền thống 75 năm lịch sử anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, những kết quả đã đạt được trong 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để mỗi cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, năng lực công tác phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân.
Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Đảng và Nhà nước những chủ trương, chính sách pháp luật phù hợp để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay.
Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong tình hình bệnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, lực lượng CAND cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân để trở thành chiến sĩ trên mặt trận phòng chống bệnh dịch, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho chính bản thân gia đình và cho xã hội.
CATQ
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên