Bộ Công an ban hành Quyết định số 3191/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Thứ ba 24/05/2022 10:05:05 Hoạt động Công an tỉnh

Ngày 10/5/2022, Bộ Công an ban hành Quyết định số 3191/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

            

Yêu cầu các đơn vị liên quan, Công an các huyện, thành phố tải về để nghiên cứu và phục vụ công tác.

Toàn văn Quyết định số 3191/QĐ-BCA 

1.3191/QĐ-BCA

 2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH,THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

3. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên