TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH NĂM 2022

Thứ hai 28/11/2022 08:21:52 Hoạt động Công an tỉnh

Ngày 24/11, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2022 đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Khối trong năm 2023.

Năm 2022, các đơn vị trong Khối đã bám sát các nội dung của giao ước thi đua, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022. Đồng thời, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng ngành, của cấp uỷ, chính quyền địa phương để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện các phong trào thi đua, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên, chú trọng xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Trong năm qua, toàn Khối có 537 lượt tập thể, 2.347 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

                        

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thảo luận, thống nhất phướng hướng năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm: các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh”; đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc; cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đạo đức nghề nghiệp gắn với phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 100% các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua chuyên đề, đột kích, ngắn hạn. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong từng cơ quan, đơn vị trong Khối.

 

Nguồn: Báo Tuyên Quang

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên