ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT, GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CAND

Thứ hai 26/12/2022 14:08:41 Hoạt động Công an tỉnh

Năm 2022, căn cứ yêu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật cho CBCS nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu tại địa phương, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, sự hướng dẫn về chuyên môn của Cục Đào tạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các trường CAND và các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài ngành.

Trong đó,trọng tâm là phối hợp với các trường Học viện CAND mở 01 lớp đào tạo đại học cho người có trình độ đại học trở lên; 01 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính; 01 lớp bồi dưỡng 45 ngày cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra; 20 lớp tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 2.652 lượt CBCS. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong CAND; Tuyển sinh hệ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp THPT năm 2022... Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đều được các đơn vị, CBCS thực hiện với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2023, Công an tỉnh xác định công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, tài chính; đảm bảo linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa phương để đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; đổi mới phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn; trao đổi, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc đặt ra trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình nhiệm vụ về công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng hằng năm...

T/h: Tuấn Anh

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên