CÁC ĐƠN VỊ CÔNG AN TOÀN TỈNH ĐỒNG LOẠT TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 2022, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 2023

Thứ sáu 13/01/2023 10:02:19 Hoạt động Công an tỉnh

Thực hiện kế hoạch phát động thi đua của Giám đốc Công an tỉnh, ngay sau khi Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm, các đơn vị Công an toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022; triển khai công tác Công an và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Đại diện Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh dự, chỉ đạo các hội nghị.

Trong năm qua, các đơn vị Công an toàn tỉnh đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động, giúp đỡ Nhân dân tại cơ sở..., góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; không để hình thành băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, hoạt động lộng hành trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh, đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2022 của các đơn vị. Đồng thời đã chỉ ra hạn chế và những nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị khắc phục, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an trong năm 2023; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự; giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền các cấp, với lực lượng Công an, qua đó góp phần giữ vững định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo kế hoạch, các đơn vị Công an toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị tổng kết trước ngày 15/01/2023.

T/h: Lý Lan - Nhóm cộng tác viên

 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên