ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KHƠI DẬY KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG TUYÊN QUANG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI”

Thứ tư 22/02/2023 09:07:48 Đoàn thanh niên

Chiều ngày 08/02/2023, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Tuyên Quang phát triển trong giai đoạn mới” cho cán bộ Đoàn.

Tại hội nghị đã triển khai những nội dung cốt lõi trong chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Tuyên Quang phát triển trong giai đoạn mới” với 3 nội dung trọng tâm: (1) Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương phát triên trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Tuyên Quang phát triển trong giai đoạn mới.

 

Học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng của các cấp bộ Đoàn, góp phần nâng cao nhận thức, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2023 đề ra./.

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên