Phụ nữ Công an tỉnh Tuyên Quang giỏi việc nước, đảm việc nhà

Thứ năm 01/09/2016 08:09:29 Hội phụ nữ

Hội phụ nữ Công an tỉnh hiện có 301 hội viên, sinh hoạt tại 18 cơ sở hội. Dù chỉ chiếm 16% trong tổng số cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng nhưng trong nhiệm kỳ 2011-2016, dưới sự chỉ  đạo của thưởng trực  Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh hội phụ nữ, phụ nữ Công an tỉnh đang từng bước trưởng thành và có những đóng góp tích cực trong thành tích chung của Công an Tuyên Quang

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như góp phần đẩy mạnh công tác hội và phong trào phụ nữ, Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đẩy mạnh công tác hội, quan tâm chăm lo cho hội viên. Chị em đã khẳng định được vai trò của mình trên từng lĩnh vực công tác cũng như trong gia đình và xã hội. Hội phụ nữ Công an tỉnh đã thường xuyên đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an phát động được 100% chị em tích cực tham gia. Công tác hội và phong trào Phụ nữ Công an tỉnh được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Đặc biệt phụ nữ toàn lực lượng Công an Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" . Hội phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị chương trình công tác và các hoạt động của hội. Công tác hội đã đáp ứng các phong trào của tổ chức hội, đồng thời gắn với các hoạt động chuyên môn, gắn với nội dung phong trào hội.

         

             Phụ nữ phòng CSQLHC về TTXH làm thủ tục cấp phát CMND tại cơ sở

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chuyên môn các cơ sở hội thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đề ra nội dung hoạt động phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng tổ chức cơ sở hội. Phát huy tính chủ động, đoàn kết thống nhất, vai trò trách nhiệm của từng hội viên. Các cơ sở hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn phong trào thi đua của hội với phong trào " Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ". Các cơ sở hội tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các hội viên lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm mục tiêu phấn đấu rèn luyệnu cho mọi việc làm. Ban chấp hành hội đã tổ chức cho 100% hội viên ký giao ước thi đua theo 3 nội dung,đó là: Phụ nữ Công an tỉnh Tuyên Quang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kỷ cương sáng tại Vì an ninh Tổ quốc. Xây dựng gia đình hạnh phúc. Các phong trào thi đua được triển khai toàn diện, hiệu quả. Từ việc tổ chức "học tập" đến "làm theo" được Hội phụ nữ Công an tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, qua đó đã mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên. Nhiều hội phụ nữ cơ sở đã đề ra những việc cần làm ngay, xây dựng tiêu chí thi đua gắn với công tác chuyên môn; xây dựng mới và duy trì hoạt động của 18 phần việc, mô hình, công trình do phụ nữ đảm nhận. Tiêu biểu là phần việc "Cải cách hành chính trong tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng minh nhân dân, chủ động, trách nhiệm, hiệu quả" của Hội phụ nữ cơ sở phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; "Từng bước làm chủ hệ thống thông tin hữu tuyến và vô tuyến của Công an tỉnh, đư hệ thống này hoạt động ổn định, có hiệu quả" của Hội phụ nữ cơ sở phòng Tham mưu; "Vườn thuốc nam" của Hội phụ nữ cơ sở Bệnh viện Công an tỉnh... Trong mọi lĩnh vực công tác từ tham mưu, xây dựng lực lượng, công tác quản lý hành chính hay bộ phận trực tiếp chiến đấu đều có sự hiện diện của cán bộ nữ. Thực tế đã cho thấy, dù được phân công ở vị trí công tác nào hội viên phụ nữ đã đảm nhận xuất sắc vai trò của mình.

            Các cơ sở hội xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện công tác hội và nhiệm vụ công tác chuyên môn. Thực hiện đúng tinh thần "Kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc". Nhiều cơ sở hội đề ra những việc cần làm ngay, xây dựng tiêu chí thi đua để thực hiện. Các cơ sở hội mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên, lấy tấm gương đạo đức của Hồ chủ tịch làm tấm gương soi để phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác. Có thể nói phong trào thi đua trong hội phụ nữ Công an tỉnh đã làm thay đổi đáng kể trong mọi mặt công tác chuyên môn và công tác hội. Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác của ngành, phụ nữ Công an tỉnh có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác. Trong đó có nhiều chị em trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại các đơn vị cơ sở, thường xuyên trực ban, trực chiến, thậm chí phải trực diện đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nhưng tuyệt đại đa số chị em phụ nữ Công an tỉnh luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác và cuộc sống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Hội viên ở các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, luôn bám sát địa bàn, nắm tình tình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu và hoạt động của bọn tội phạm, bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh văn hoá tư tưởng. Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị các biện pháp công tác thích hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các phần tử xấu, âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả đơn vị. Cùng với việc trú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Hội phụ nữ Công an tỉnh luôn tạo điều kiện cho hội viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, nhiều hội viên thể hiện tốt năng khiếu, trình độ của mình, xây dựng được quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, bồi dưỡng về đạo đức, phẩm chất người phụ nữ Việt Nam và kiến thức về giới. Xác đinh rõ vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội.

          Để các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Hội phụ nữ Công an tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên thể hiện tài năng, trí tuệ, bản lĩnh của người phụ nữ Công an nhân dân. Ban chấp hành hội đã chỉ đạo cho hội phụ nữ cơ sở tổ chức các hình thức sinh hoạt như: Hội nghị " Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi"; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về kiến thức chăm sóc gia đình, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... được cán bộ, hội viên nhiệt tình tham gia. Thông qua các hoạt động này đã giúp cho hội viên nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ; đồng thời là dịp để mỗi hội viên giao lưu, học tập kinh nghiệm và thắt chặt mối quan hệ công tác. Hội phụ nữ Công an tỉnh còn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, quan tâm sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị và cộng đồng. Hàng năm Hội phụ nữ Công an tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, dâng hoa, báo công và thăm quan các khu di tích lịch sử; thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sữ; quyên góp giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh; vận động và quyên góp xây dựng "Mái ấm tình thương", " Mùa đông ấm áp cho người nghèo", "Xuân tình nguyện, tết yêu thương" và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác.

          Với đặc thù của lực lượng vũ trang chị em thường phải có kế hoạch công tác rất cụ thể, tranh thủ thời gian để nghiên cứu tài liệu, tiếp cận những tri thức và thông tin mới, tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Phát huy vai trò “phụ nữ CAND giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các chị tổ chức tốt cuộc sống hạnh phúc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con, xây dựng gia đình văn hoá. Thực hiện " Xây dựng gia đình 5 không, 5 sạch", "Gia đình văn minh, hạnh phúc"...Trong các năm học vừa qua đã có nhiều cháu là con cán bộ chiến sỹ trong Công an tỉnh đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi, 100% gia đình chị em Phụ nữ Công an tỉnh đạt gia đình văn hoá, vận động 100% hội viên cam kết tham gia phong trào“ Phụ nữ Công an giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

          Phong trào thi đua thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc" và các phong trào thi đua khác đã tạo sự chuyển biến tốt trong công tác. Trong 5 năm gần đây, Hội Phụ nữ Công an tỉnh 2 lần được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, 10 cơ sở hội, 285 hội viên được cấp trên khen thưởng, 58 hội viên được kết nạp Đảng. Thành tích ấy đã khẳng định vai trò và đóng góp của nữ cán bộ chiến sỹ Công an Tuyên Quang trong phong trào chung của Hội phụ nữ Công an nhân dân và Hội phụ nữ tỉnh, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an Tuyên Quang./.  

Tác giả: Trần Thái 

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên