Tỉnh táo, cảnh giác, không để bị lôi kéo theo đối tượng xấu

Thứ năm 20/09/2018 01:13:38 Phương thức, thủ đoạn

Thời gian gần đây, một số đối tượng xấu tiếp tục lợi dụng tâm lý và việc nắm chưa đầy đủ thông tin của một bộ phận đồng bào tái định cư để lôi kéo, kêu gọi các hộ đồng bào tái định cư thủy điện Tuyên Quang đóng góp tiền để thuê luật sư với mục đích tiếp tục khiếu nại về các chính sách hỗ trợ, đền bù cho bà con tái định cư Thủy điện Tuyên Quang.

Cùng với đó, một số đối tượng cũng lợi dụng mạng xã hội để đưa các thông tin trái chiều, thông tin không chính thống, bịa đặt, hướng vào đồng bào tái định cư thủy điện Tuyên Quang gây hiệu ứng không tốt trong xã hội, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Theo các cơ quan chức năng, người dân, nhất là đồng bào tái định cư thủy điện Tuyên Quang cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những thủ đoạn của những đối tượng xấu, dựa vào lòng tin và việc nắm chưa đầy đủ thông tin của người dân để kích động và trục lợi.    

Đối với các chính sách hỗ trợ, đền bù cho bà con tái định cư, tỉnh đang nỗ lực trong việc đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan sớm bố trí và giải ngân nốt số vốn còn thiếu của Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống đồng bào tái định cư.       

  Ngọc Hưng

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên