Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) của công dân Phạm Anh Tú

Thứ sáu 01/07/2022 15:53:24 Thông báo

Căn cứ vào Điều 41 của Luật Khiếu nại và điểm b, điều 21, thông tư 11/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về công khai quyết định giải quyết khiếu nại. Thanh tra Công an tỉnh công khai quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) của công dân Phạm Anh Tú.

              

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên