Bộ Công an ban hành Quyết định số 2248/QĐ-BCA ngày 20/4/2023 về ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến xác nhân nơi cư trú

Thứ năm 04/05/2023 15:02:01 Thông báo

Ngày 20/4/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2248/QĐ-BCA về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính cơ liên quan đến xác nhận nơi cư trú thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Quyết định điều chỉnh quy trình, thủ tục nội bộ giải quyết của 28 thủ tục hành chính, thuộc 03 lĩnh vực theo hướng bãi bỏ các quy định yêu cầu công dân cung cấp các giấy tờ xác định thông tin nơi cư trú trong giải quyết TTHC: Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Chính sách và tổ chức cán bộ; Quản lý xuất nhập cảnh. 

Công an tỉnh Tuyên Quang đăng tải nội dung Quyết định số 2248/QĐ-BCA để cán bộ chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, khai thác và thực hiện: http://congantuyenquang.vn/VanBan/VanBanQuyPham/VanBan/253

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên