Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo Công an nhân dân xin giới thiệu Kết luận quan trọng này:

Xem tiếp...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Xem tiếp...

Ngày 20-9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Xem tiếp...