Đề xuất mới về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Thứ năm 11/04/2019 22:26:17 Trong ngành

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thay thế Nghị định số 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ.


Ảnh minh họa

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, thực hiện Nghị định số 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đã góp phần quan trọng để Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao; đã có thời gian và điều kiện lựa chọn, bổ sung lực lượng trẻ, khỏe cho ngành; số hết hạn phục vụ trở về địa phương đã phát huy tốt bản chất, truyền thống của người chiến sĩ Công an nhân dân, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Ngày 20/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân (thay thế Luật Công an nhân dân năm 2014) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Theo quy định tại Điều 8 Luật Công an nhân dân thì: "Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây: a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ".

Để triển khai Luật Công an nhân dân năm 2018 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó tập trung bổ sung, hoàn thiện các nội dung: đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Những nội dung được sửa đổi, bổ sung

Những nội dung được sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau: Về tiêu chuẩn tuyển chọn, tiêu chuẩn chính trị: Nghị định số 129/2015/NĐ-CP quy định công dân thực hiện nghĩa vụ phải bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Công an nhân dân 2018, Bộ Công an đề nghị điều chỉnh quy định này thành “Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an”.

Trình độ văn hóa: Nghị định số 129/2015/NĐ-CP quy định: Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở. Để đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan và nâng cao chất lượng công dân được tuyển chọn, tạo nguồn cán bộ sử dụng lâu dài, Bộ Công an đề nghị điều chỉnh thành: Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.

Về hồ sơ tuyển chọn: Nghị định số 129/2015/NĐ-CP quy định có 04 loại giấy tờ công dân phải nộp cho cơ quan công an khi đăng ký dự tuyển, để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện nghĩa vụ, Bộ Công an đề nghị cắt giảm còn 02 loại giấy tờ.

Về chế độ, chính sách: Để bảo đảm công bằng giữa công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Bộ Công an đề nghị bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với công dân trong thời gian thực hiện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ, như sau: Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện công dân tham dự tuyển chọn được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an (tách thành Điều quy định riêng) trong ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

Bổ sung trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hoàn thiện pháp luật, bảo đảm chế độ, chính sách đối với công dân trước, trong và sau khi hoàn thành nghĩa vụ; trách nhiệm trong từng khâu công tác tuyển chọn.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC