Dự thảo về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Thứ năm 11/04/2019 22:27:43 Trong ngành

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân, quy định việc ký kết, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng tại các Bộ Tư lệnh, Cục và tương đương, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.

Dự thảo nêu rõ về tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động. Theo đó, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Về tuổi đời, đối với người lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại Công an các đơn vị, địa phương: Từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Tuổi đời ký kết hợp đồng với từng trường hợp cụ thể do Công an đơn vị, địa phương quyết định nhưng phải bảo đảm cho người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và quy định tại các Điều từ 161 đến 167 Chương XI Bộ luật lao động.

Về trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Không tuyển lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo nghề hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Các loại hợp đồng lao động gồm: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng với những công việc mà đơn vị sử dụng lao động và người lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng với những công việc mà đơn vị sử dụng lao động và người lao động xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (hợp đồng mùa vụ).

Quyền lợi của người lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Theo dự thảo, quyền lợi của người lao động khi ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn như sau: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại các Điều từ 104 đến 117 Chương VII và các Điều từ 133 đến 152 Chương IX Bộ luật Lao động; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tiền lương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các quy định của Bộ Công an. Trường hợp trình độ đào tạo phù hợp với công việc giao kết thì xếp lương theo trình độ đào tạo, trường hợp trình độ đào tạo và công việc giao kết không tương ứng thì xếp lương theo công việc giao kết.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và của Bộ Công an; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề theo quy định của Bộ Công an…

Nghĩa vụ của người lao động là thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết và các cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước (nếu có). Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của đơn vị, tuân theo sự điều hành hợp pháp của đơn vị sử dụng lao động. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên